Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op dinsdag, februari 9, 2010 17:21 - Geen reacties

Bouw huurhuizen en maak woning energiezuinig

09
feb2010

Ruim 90 procent van de Nederlanders noemt het zeer belangrijk dat corporaties zich focussen op hun belangrijkste werk. Dit gaat dan voornamelijk over bouwen en beheren van huurhuizen, het energiezuiniger maken van huurwoningen en het verkorten van de wachtlijsten. Driekwart ziet een belangrijke rol weggelegd voor corporaties als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Dat blijkt uit een flitspeiling die VROM/WWI in januari 2010 liet uitvoeren onder 2.100 respondenten. Minister Van der Laan stipte vandaag enkele conclusies aan in een overleg met de Kamer.

Minister Van der Laan stelde dat de volkshuisvesting niet zonder draag- en daadkrachtige woningbouwcorporaties kan. ‘Woningcorporaties zijn dé investeerders voor een betaalbare woningmarkt en dé investeerders in maatschappelijk vastgoed waarmee wijken en dorpen leefbaar blijven.’

Ander beleid

De minister maakte nog eens duidelijk dat hij de relatie met de corporatiesector wil verbeteren. De twee grote twistappels in die relatie – de vennootschapsbelasting die de corporaties moeten betalen en de wijkenheffing – gaat de minister betrekken bij de brede heroverwegingen. Daarbij doen werkgroepen aan het kabinet voorstellen om met ander beleid tot kostenbesparingen te komen. ‘Ik stel niet ter discussie dat de vennootschapsbelasting en de opbrengsten daarvan er kwamen, maar ik wil de ruimte bij de heroverwegingen benutten om alles in een keer integraal goed te doen op een manier die niet voor verdeeldheid met de corporaties zorgt.’ De minister wil daarbij ook de problemen die corporaties in krimpgebieden hebben meenemen.

Het onderzoek bericht ook over het imago van de branche. Mensen die aangeven zelf bij een woningcorporatie te huren en ouderen zijn het best over woningcorporaties te spreken. Bijna eenderde van de respondenten heeft een (zeer) positief beeld van corporaties. Het vertrouwen na recente incidenten in de branche daalt bij eigenaren van een koopwoning meer dan bij huurders.

Volgens het onderzoek zijn woningcorporaties nog relatief onbekend onder een groot deel van de Nederlanders. Waar sprake is van negatieve oordelen hangt dit duidelijk samen met deze onbekendheid. Mensen die beter bekend zijn met woningcorporaties zijn duidelijk positiever.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld