Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, juli 2, 2009 17:18 - 8 Reacties

Selecteren op vast werk mag niet

02
jul2009

De loonfiche kopiëren, het rijksregisternummer noteren, de werkgever bellen. Makelaars en andere verhuurders gaan almaar verder in het screenen van kandidaat-huurders. Té ver, zegt de huurdersbond.

Dat verhuurders enige financiële zekerheid willen hebben over hun huurders, is maar normaal. Maar de manier waarop er naar die zekerheid wordt gezocht, gaat tegenwoordig vaak veel te ver. Dat zegt Geert Inslegers, woordvoerder van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB), waarvan de Huurdersbonden deel uitmaken. “Daarom hebben we de Privacycommissie verzocht om in een advies duidelijk te maken wat verhuurders – privéverhuurders en vastgoedkantoren – aan kandidaat-huurders mogen vragen.” Dat advies staat nu volledig en samengevat op de website van de commissie.

Onlangs heeft het Algemeen Eigenaarssyndicaat in zijn magazine een artikel gepubliceerd met mogelijke info die een verhuurder aan kandidaat-huurders kan vragen. Er zat ook een voorbeeldfiche bij. “Sommige vragen zijn duidelijk in strijd met de privacywetgeving en soms zelfs met de antidiscriminatiewetgeving”, zegt Inslegers.

Loonfiche
Een van de richtlijnen van het syndicaat is te selecteren op vast werk. “Dat is discrimineren op basis van vermogen”, zegt Inslegers. “Plus: volgens de privacywet mag je wel solvabiliteit eisen, maar mag de bron niet bepalend zijn. Iemand met een uitkering die bijvoorbeeld een bijkomende premie krijgt, kan evenveel zekerheid van maandelijkse betaling bieden als iemand met een vast contract.” Een verhuurder mag dus wel een loonfiche vragen (niet kopiëren), maar een ander soort inkomstenbewijs moet ook volstaan. Persoonsgegevens op de loonfiche mogen ook uitgekrast worden.

Er zijn heel wat klachten van kandidaat-huurders die zeer regelmatig terugkomen (zie kader). Zo is wettelijk bepaald wie van iemand het rijksregisternummer mag vragen. Politie en advocaten hebben dat recht. Maar makelaars niet, en toch vragen die vaak een kopie van de achterkant van de identiteitskaart.

De Huurdersbonden schrijven nu het Algemeen Eigenaarssyndicaat en de vastgoedmakelaars aan met het “vriendelijke verzoek” zich aan het advies van de Privacycommissie te houden. “Gebeurt dat niet, dan zullen we juridische stappen nemen.”

Kandidaat-huurders met klachten kunnen, liefst met bewijs, terecht bij een huurdersbond: www.vob-vzw.be.

  • Verhuurder vraagt naam en telefoonnummer van werkgever. Verhuurder belt eventueel zelfs werkgever op. In dat geval begeeft verhuurder zich op pad van privédetective (info via derden).
  • Verhuurder vraagt naam en adres van vorige verhuurder. Of verhuurder vraagt bewijs van betaling van drie laatste maanden van vorig huurcontract. Of hij vraagt de begindatum van dat huurcontract (om te oordelen over bijvoorbeeld ’te korte duur’).
  • Verhuurder vraagt kopie identiteitskaart. Dat mag enkel bij contractvorming. Kopie van achterkant ID-kaart (rijksregisternummer) mag nooit.
  • Verhuurder vraagt nationaliteit. Dat is discriminerend. Nagaan of kandidaat hier wettig verblijft, mag wel.
  • “Heel straf: aan een kandidaat-huurder werd ooit een kopie vanzijn belastingfiche gevraagd.”

Bron: Gazet van Antwerpen8 Comments

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Els Lieten
jun 14, 2010 17:08

Mag je dan geen huurder weigeren op basis van bvb “geen werk”? Wat voor zin heeft verhuren dan nog? Zijn verhuurders dan liefdadigheidsinstellingen?

Leen
jun 16, 2010 9:42

Liefdadigheidsinstelling?Wie zegt dat die mensen niet zouden betalen?
en nog…
ik heb als studente net een huis moeten zoeken en ik moet altijd zeggen: nee, ik heb geen werk…
maar ik studeer volgend jaar af als dokter, dus binnen dit en een jaar heb ik een verdienste die gemiddeld hoger is dan de doorsnee inkomens…
en toch zou u mij dan weigeren?

Tine Dujardin
jun 17, 2010 15:34

Ik vind het normaal dat een verhuurder een aantal gegevens opvraagt van de persoon aan wie hij een woning verhuurt. Veel verhuurders vragen een kopie van de laatste drie loonfiches waar op zich niets mis mee is. Als verhuurder wil men namelijk een zekere garantie dat de huurgelden op tijd zullen betaald worden; echter is men nooit zeker van de persoon die men tegenover zich heeft en valt het daadwerkelijk af te wachten wat voor vlees men in de kuip heeft…
Leen, wat jouw verhaal betreft. Jij bent op dit ogenblik nog student, maar je hebt prachtige vooruitzichten en een zekerheid op een inkomen dat inderdaad hoger is dan de doorsnee inkomens. Het feit dat je studeert doet geen afbreuk aan het feit dat je niet zou betalen vind ik, want als je een studentenkamer of kot huurt, dient de huur ook betaald te worden. Een standaard antwoord valt hier dan ook niet op te geven, ik denk dat het bekeken dient te worden geval per geval en tot slot is het nog steeds de verhuurder die kiest aan wie hij verhuurt en welke criteria hij hanteert.

els lieten
jul 11, 2010 12:08

Leen, af en toe moet je je ook eens durven verplaatsen naar een ander standpunt.
En ik kan je verzekeren uit eigen ervaring dat niet alle huurders het proper spelen (en dit is een understatement) maar dat kan je natuurlijk niet voorzien vandaar dat selecties op basis van inkomen er maar 1 is om ook de verhuurder wat zekerheid te bieden. Want, laat me duidelijk zijn, ik heb geen 40 jaar gewerkt om het ouderlijk huis door de eerste de beste huurder te laten afbreken!

Werner Van Onderbergen
sep 24, 2012 12:50

Geacht elske,

aan uw reactie kan ik afleiden dat u eigenaar of makelaar bent . nu ga ik je eens iets vertellen se.
u met uw kantoortje of als eigenaarke kan uw job ook verliezen , zal straffer zijn u verliest uw job als ik u mij een woning of appartement weigert op basis van geen vast werk . als u morgen niets verhuurt krijg je geen centen of percenten.
ik daarentegen ben gewoon een simpele man die de pech heeft gehad om zwaar invalide te worden en nu komt het , het weigeren op basis van geen vast werk koppel ik ineens aan mijn invaliditeit .
jawel omdat ik invalide ben heb ik geen vast werk , u ziet twee vliegen in een klap. nochtans is mijn inkomen veel stabieler dan die van een werknemer , ik heb die voor heel mijn leven . u kan hopen dat u nog werk heb binnen eeen 6 maand . u ziet het plaatje wel he .
dit gezegd zijnde ik kan me wreed kwaad maken in makelaars verhuurders die op deze basis een verhuur weigeren. daarjuist heb ik een telefoontje gekregen ivm een verhuring . deze werd me op basis van wat hier besproken is geweigerd .ik kan je vertellen dat deze man niet weet wat hij heeft aangevangen , er loopt binnen de 24 uur een dossier tegen hem/haar/makelaar

ps : wat je uitvlucht betreft van dat afbreken , ik heb gevallen gekend van mensen met vast werk die de boel afbraken , hier kan ik ook noiet akkoord mee gaan dit moet idd bestraft worden , maar aub verstop u niet achter deze uitvlucht ,
iemand die geen vast loon heeft kan netter zijn dan iemand met een vast loon.
indien bepaalde mensen zeggen dat ik geen vast werk heb ok goed ik kan ook zeggen dat je verhuur van pand krijgt omdat er bv geen 100k op je rekening staat
dit gezegd zijnde …..i rest my case. .

VAN DER POEL MANUELLA
okt 9, 2014 10:00

Mr.Werner Van Onderbergen ,Bedankt om wat u schreef,het is zo ‘To the point’.Heden ten dage is dit spelleke nog bezig……met toevoeging dat Immo’s nog niet meer antwoorden nadat je een inlichtingenblad hebt ingevuld (Als je het al krijgt ingevuld wat men durft ze al sturen als zoiets als kladblok,waarbij je bij invullen telkens de ruitjes verspringen en je tekst totaal letterlijk uit zijn verband wordt gerukt ,ik ben niet vertrouwd met “Office” programma’s)Ook ik heb al een tijd een invaliditeit-uitkering,deze is niet voor het leven zoals bij u,maar vermoedelijk speelt dit een rol bij het ‘Soliciteren’naar een woning.Misschien leest u dit nooit,maar het doet me deugd zoiets als ,wat u schreef,te lezen.Vriendelijke groet.Manuella.

sheila de cock
jul 27, 2016 14:51

Wie zegt dat diegenen die vast werk hebben wanneer ze een huurcontract ondertekenen dat morgen nog hebben of dat ze morgen niet ziek worden.

Er is veel meer zekerheid bij personen die erkenning hebben tot aan hun pensioen voor hun invaliditeit en die gemm 1490 euro /maand hebben en een mooi spaarboekje.

Een loonfiche vragen de dag van vandaag is niet erg slim, veel bedrijventrekken weg uit België .

ronny
aug 2, 2016 12:10

ik heb nu al verschillende keren geprobeerd om een huisje tegaan huren en elke keer krijg ik het deksel op mijn neus dat wij niet financieel sterk staan ik woon nu momenteel in een appartement en heb nog nooit telaat betaalt maar dit telt niet mee van de moment dat ze horen dat ik in collectieve schuld zit maak ik geen kans meer wat kan hier aan gedaan worden want ons huidig appartement staat tekoop en moeten dringend iets anders vinden maar ik geraak nergens binnen

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld