Vastgoedplatform

Nieuws Europa en Wereld - Gepost op donderdag, mei 10, 2012 9:32 - Geen reacties

Intrum Justitia: Resultaten European Payment Index (EPI) 2012

10
mei2012

European Payment Index Intrum Justitia 2012: voor 340 miljard euro economisch verlies door afgeschreven facturen in Europa

Het “laattijdig betalen” door de Belgische bedrijven stijgt tot boven het niveau van 2009, het jaar na de crisis.

De European Payment Index (EPI 2012) is het jaarlijks onderzoek van Intrum Justitia. Deze enquête onderzocht voor de 8ste keer het betalingsverkeer, -risico’s en ondernemersvertrouwen bij meer dan 7.800 ondernemingen in 28 Europese landen.

België

  • Het aantal facturen dat in België nooit wordt betaald, stijgt naar 2,7% (tegenover 2,6% in 2011 en 2,5% in 2010). Dat komt overeen met een jaarlijks verlies van 9,6 miljard euro of 26,3 miljoen euro per dag.
  • Belgische bedrijven betalen hun facturen gemiddeld 19 dagen te laat. Gemiddeld wachten ze 54 dagen alvorens een factuur te betalen. Dat is veel langer dan vorig jaar toen er gemiddeld ‘slechts’ 15 dagen te laat betaald werd.
  • Het betalingsgedrag van de Belgische overheid is in lijn met de voorgaande jaren waardoor de overheid dus nog steeds de traagste betaler blijft, vergeleken met de consumenten en de bedrijven.

Europa

  • 57% van de bedrijven in Europa verklaren met liquiditeitsproblemen te kampen door laattijdige betalingen, een stijging van 10% in vergelijking met vorig jaar. Er bestaat een grote kloof tussen landen in Europa. Zo beweren 96% van de bedrijven die in Griekenland aan de enquête deelnamen, te lijden onder liquiditeitsproblemen door laattijdige betalingen, in vergelijking met slechts 37% van de bedrijven in Finland.
  • Het economisch verlies door afschreven facturen is in Europa gedurende de voorbije 12 maanden met 28 miljard euro toegenomen, en bedraagt nu 340 miljard euro.
  • Duitsland, de grootste economie in Europa, toont een aanzienlijke economische kracht. Zowel inzake betaalgedrag (35 dagen) als het verlies door niet-betaling (van 2,4% naar 2%) zit Duitsland als enig niet-Noord-Europees land in de kop van het peloton (top 5).
  • Ook de Scandinavische landen tonen een positieve trend. In Finland is de afgeschreven schuld met 16% gedaald sinds vorig jaar. Slechts 1,6% van de facturen wordt nooit betaald – het laagste cijfer in Europa. In Denemarken, Noorwegen en Zweden daalt de afgeschreven schuld met om en bij de 10%. Finland blijft de beste leerling van de klas met een gemiddelde effectieve betaaltermijn van 27 dagen.
  • In Griekenland stijgt de afgeschreven schuld tot 5,9%. Dat is 20% hoger dan vorig jaar. De situatie in Bulgarije en Roemenië is al niet veel beter. Ook Portugal, Polen en Hongarije tonen verontrustende tekenen – daar is de afgeschreven schuld gestegen met respectievelijk 13%, 14% en 17% sinds vorig jaar en de verwachting van de ondervraagde bedrijven voor 2012 in die landen is er een van  verdere negatieve ontwikkeling.

Brussel,  10 mei 2012 Onderzoek door Intrum Justitia, Europees marktleider op het gebied van credit management, wijst uit dat de Europese bedrijven zwaar te lijden hebben onder de liquiditeitsproblemen. 57% van de Europese bedrijven (54%  in België) beweren te kampen met liquiditeitsproblemen door laattijdige betalingen. De European Payment Index van Intrum Justitia (EPI 2012) toont ook dat de schulden die afgeschreven worden door Europese bedrijven een recordhoogte van 340 miljard euro bereiken.

Deze jaarlijkse enquête van Intrum Justitia, die bij meer dan 7.800 ondernemingen in 28 landen werd gehouden, toont een verdeelde Europese economie – zowel wat liquiditeitsproblemen, als afgeschreven schulden betreft. Duitsland en de Scandinavische landen zijn de sterkmakers, terwijl andere landen, vooral in Zuid- en Oost-Europa, geconfronteerd worden met grote problemen.

“Het verbrokkelde beeld dat al bleek uit de EPI van vorig jaar, wordt dit jaar bevestigd. Het aantal bedrijven in landen zoals Griekenland, Portugal en Spanje die liquiditeitsproblemen ondervinden door laattijdige betalingen is ronduit alarmerend. De afgeschreven schulden blijven in verschillende landen stijgen. In Griekenland, Bulgarije en Roemenië wordt van elke gefactureerde 20 euro, uiteindelijk meer dan één euro afgeschreven als dubieuze schuld. En ook grote economieën, zoals het VK en Polen vertonen piekende schuldenafschrijvingen”, zegt Lars Wollung CEO van Intrum Justitia Group.

De achtste editie van de EPI toont dat bedrijven hun liquiditeitsproblemen proberen aan te pakken door de contractueel vastgelegde betalingstermijn te verkleinen. Gemiddeld is die  voor betalingen tussen ondernemingen afgenomen van 36 naar 32 dagen. Het gemiddeld aantal dagen dat betalingen te laat komen, blijft 20 dagen.

Het is bovendien opvallend dat het vertrouwen naar de toekomst voor 2012 in de economie en de banken beter is in die landen die het goed doen dan in de andere landen. Duitsland en Zwitserland staan hierbij op eenzame hoogte in Europa. Respectievelijk liefst 25% en 31% van de respondenten verklaren meer vertrouwen in de banken te hebben tov slechts 4% in België…

En in België?
De gemiddelde vastgelegde betalingstermijn tussen bedrijven in België blijft met 35 dagen onveranderd tegenover vorig jaar. De betalingen gebeuren gemiddeld op 54 dagen. Dit wil zeggen dat bedrijven in 2012 de betalingstermijn gemiddeld nog 4 dagen langer overschrijden (19 tegenover 15 dagen in 2011).

Elke dag worden er in België 26,3 miljoen euro aan facturen afgeschreven. Dit is geld dat verloren gaat en nooit wordt gerecupereerd door de bedrijven die diensten of producten leverden. Op jaarbasis komt dit overeen met 9,6 miljard euro of met 2,7% van het Belgisch BNP in 2011. Dit is 450 miljoen meer dan vorig jaar.

Guy Colpaert, Managing Director van Intrum Justitia België legt uit: “Ondernemingen in Europa en België proberen zich te redden, maar zitten vast in een vicieuze cirkel waarbij ze zelf hun facturen zo laat mogelijk proberen te betalen en ze zo snel mogelijk hun geld proberen te krijgen.

Laattijdige en onbetaalde facturen werken impliciet inflatieversterkend op termijn. De verwijlinteresten die de overheid betaalt wegens laattijdige betaling zijn een goed voorbeeld van een onnodige en dure belasting van de begroting.

België kan nog veel opsteken van de buurlanden en dan vooral van Duitsland dat duidelijk zijn zaken op orde heeft. Dat kan in mindere mate gezegd worden van onze noorder- en zuiderburen.”

Wat kunnen we dan precies doen om het probleem op te lossen?

–   Als overheid dient er gewerkt te worden op 2 strategische assen;

a)      De regelgevende kant:

a. Toezien op – Verzekeren van – de correcte werking van de regelgeving met betrekking tot invordering. Dat gaat dan vooral over de wetgeving op minnelijke invordering bij consumenten, de wetgeving op de bestrijding van de betalingsachterstand bij bedrijven (Europees gezien ook wel de Late Payment Directive genaamd) en de correcte toepassing van de wetgeving op gerechtelijke invordering.

b. Het verder uitwerken van het regelgevend kader ten einde de verantwoordelijkheid en het betaalgedrag aan te scherpen naar het model van de betere landen in de EU.

b)       Het werken aan voorbeeldgedrag. Verandering van   betaalgedrag begint bij de overheid.

a. Zelf tijdig gaan betalen. Nog steeds betaalt de overheid gemiddeld 28 dagen na vervaldatum en is hiermee met voorsprong de slechtste betaler vergeleken met de bedrijven en de consumenten.

b. Terugplooien op de kerntaken en dus de eigen invorderingsprocessen professionaliseren door slim uit te besteden.

–          Wat kan je doen als bedrijf?

a)      In een moeilijke economische situatie is de focus op cash  management en de bijhorende processen essentieel, zeker voor kmo’s die van nature uit meer kwetsbaar zijn; maar evengoed voor de grote bedrijven bij wie de bedragen veel groter zijn.

b)      De boutade “wat je zelf doet, doe je beter” gaat niet op in de wereld van credit management, maar het is de eerste reflex in onze cultuur en zeker als het wat minder gaat. Nochtans is dat hét moment om de zaken fundamenteel anders aan te pakken.

In de landen met een goede regelgeving (dit is een basisvoorwaarde) zien we ook een veel hoger niveau van uitbesteding en de daarbijhorende expertise en maturiteit wat zich vertaalt in minder verlies en een beter betaalgedrag.

De Belgische bedrijven en overheid hebben nog veel te leren van de Scandinavische landen, en wat dichter bij huis, van Duitsland.

In essentie is een gedragsverandering nodig om echt een vooruitgang te boeken. Het wiel moet niet heruitgevonden worden. Zowel overheid als bedrijven kunnen de ‘best practise’ van de Noord-Europese landen en Duitsland gebruiken.

Bron: Intrum JustitiaReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld