Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, juni 19, 2012 11:12 - Geen reacties

Vastgoedmarkt houdt eerste halfjaar stand

19
jun2012

Stabilisatie van de markt en stijgende vraag verwacht voor 2de helft 2012

Op basis van een vergelijking van haar cijfers uit de eerste helft van 2012 met de eerste helft van 2011 besluit CENTURY 21, de N°1 der vastgoedkantoren in België en in de wereld, dat de Belgische vastgoedmarkt de eerste zes maanden van 2012 meer dan standhield. Van de voorspelde vastgoedbubbel was geen spoor, ondanks een dalend aantal transacties (-8%) ten opzichte van topjaar 2010 en begin 2011. CENTURY 21 stelt vast dat de eerste zes maanden meer panden op de markt werden aangeboden (+19%) en dat de gemiddelde prijs met zowat 4% steeg. De grote interesse die kandidaat-kopers aan de dag leggen, gecombineerd met een lage rentevoet en de alomgekende Belgische vastgoedcultuur zijn positieve signalen voor de 2de helft van 2012. CENTURY 21 verwacht voor de komende zes maanden een verdere stabilisatie van de vastgoedmarkt en een groeiende interesse in het ‘eigenaar zijn’ door de hoge huurprijzen.

Dalend aantal transacties, opmerkelijke verschillen tussen Noord & Zuid
Voor België stelt CENTURY 21 voor de eerste zes maanden van 2012 een daling van het aantal verkoopstransacties met 8% vast, ten opzichte van het eerste halfjaar in 2011. Echter, grote regionale verschillen liggen aan de basis van deze daling: daar waar er in Vlaanderen een lichte stijging van het aantal transacties valt op te merken (+1%), ziet CENTURY 21 voor het eerste halfjaar in Wallonië een normalisatie van de markt (-18%), ten opzichte van het topjaar 2010 en begin 2011.

“De daling van het aantal verkoopstransacties valt enerzijds te verklaren door de normalisatie van de markt in Wallonië. Anderzijds draagt ook de strengere houding van financiële instellingen bij tot deze daling. Voor veel gevraagde panden uit het goedkopere segment van de vastgoedmarkt (tussen €100.000 en €150.000 in Vlaanderen en tussen €80.000 en €120.000 in Wallonië), waarbij meer dan 90% van het aankoopbedrag ontleend dient te worden, wordt het voor een grote groep kopers steeds moeilijker om een lening te verkrijgen”, aldus Mathieu Verwilghen, General Manager CENTURY 21 Benelux.

De verkoop van panden in de wat hogere prijsklasse (panden tussen €150.000 en €300.000 in Vlaanderen en tussen €150.000 en €250.000 in Wallonië) daarentegen houdt goed stand en ook privé-investeerders toonden het eerste halfjaar, ten opzichte van 2011, veel belangstelling voor vastgoed.

Gemiddelde verkoopsprijs stijgt, zonder effectieve prijsstijging per pand
De gemiddelde verkoopsprijs binnen de CENTURY 21 organisatie is op nationaal niveau gestegen met 4% t.ov. dezelfde periode in 2011. In Vlaanderen ziet CENTURY 21 tijdens de eerste zes maanden een prijsstijging van 5%, in Wallonië bedraagt deze 3%.
Dit betekent echter niet dat de prijs per pand gestegen is: “De verklaring van de stijging van de gemiddelde verkoopsprijs dient gezocht te worden bij de dalende verkoop van panden in het goedkopere segment en de stabilisatie van de verkoop in het duurdere segment”, aldus Mathieu Verwilghen.

Stabiliserende prijzen en stijgende vraag verwacht voor volgende 6 maanden
Voor de 2e helft van 2012 verwacht CENTURY 21 een verdere stabilisatie van de markt: “Eigenaars die een pand te koop aanbieden vragen hier steeds vaker een realistischere verkoopprijs voor. Deze trend zal zich ook de komende maanden doorzetten aangezien zowel verkoper als koper hier baat bij hebben. Panden met een gezonde vraagprijs worden namelijk sneller en beter verkocht”, stelt Mathieu Verwilghen. De gemiddelde verkooptijd bedroeg eind 2011 en het eerste halfjaar in 2012 tussen 2,5 en 3,5 maanden. CENTURY 21 verwacht hier de komende maanden geen opmerkelijke verandering in.

Het aantal panden dat te koop wordt aangeboden zal in de 2de helft van 2012 nog een lichte stijging kennen. Bovendien zal ook het aantal gegadigde kopers niet dalen, integendeel. De hoge huurprijzen zullen de vraag de komende maanden enkel versterken en vooral de jongeren nog meer aansporen om op jongere leeftijd uit te kijken naar een eigen woning. Echter, een steeds grotere groep kandidaat-kopers zal steeds meer moeilijkheden krijgen om het nodige kapitaal te vergaren. Toch hoeft dit niet noodzakelijk een negatieve impact op de verkoop te betekenen. Creatieve oplossingen zullen de komende jaren aan belang winnen. “Denken we maar aan een lening bij de ouders of grootouders, kangoeroewoningen of nog samen met een ander koppel een woning kopen en deze ombouwen tot twee appartementen. De wens voor een eigen woning en de drang om zelf eigenaar te zijn zit diep ingeworteld in onze cultuur”, licht Mathieu Verwilghen nader toe.

Voor de gemiddelde woning ziet het er de komende maanden goed uit: deze ligt nog steeds goed in de markt. Ook het aantal te renoveren woningen zal de komende maanden een sterke bloei kennen. Steeds vaker bieden senioren en medioren hun woning te koop aan. Mits renovatiewerken om onder andere de energieconsumptie omlaag te halen of te beantwoorden aan moderne leefcriteria zoals een badkamer met afzonderlijk bad en douche, nieuwe indeling van de beschikbare ruimtes, … valt deze categorie “te renoveren woning” vaak binnen het budget waarover de jonge kandidaat-kopers, al dan niet via creatieve oplossingen, kunnen beschikken.

Tot slot verwacht CENTURY 21 dat ook het aantal privé-beleggers dat hun gading op de vastgoedmarkt vindt de komende maanden een groei zal kennen. Steeds vaker zien privé-investeerders vastgoed dat ze kunnen verhuren als een ideale alternatieve belegging voor het woelige beursklimaat.

Bron: Century 21Reacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld