Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, juni 6, 2012 13:57 - Geen reacties

Een pensioen onder de zon

Tags:
06
jun2012

De Rijksdienst voor Pensioenen maakte bekend dat meer dan 40.000 Belgen hun pensioen in het buitenland genieten. Geïnteresseerd in een Belgisch pensioen onder de zon? Zo gaat u tewerk.

Alsmaar meer gepensioneerde Belgen doen het: ze zeggen ons regenland vaarwel en gaan hun pensioen genieten in het buitenland. Meer dan 40.000 gepensioneerde Belgen vertoeven over de landsgrenzen, ongeveer de helft meer dan 10 jaar geleden. Frankrijk is daarbij nog steeds het favoriete land, gevolgd door Spanje en Italië, maar ook Portugal en Hongarije (met ongetwijfeld andere troeven dan de zon)  trekken Belgen aan.

Pensioen mag, brugpensioen niet!

Het gaat hier wel degelijk om personen die met pensioen zijn. De regel daarbij is eenvoudig: u hebt recht op een pensioen van het land waar u socialezekerheidsbijdragen hebt betaald. Hebt u in België gewerkt en hier bijdragen betaald, dan zal de Rijksdienst voor Pensioenen (voor de loontrekkenden en de zelfstandigen) uw Belgisch pensioen betalen, waar u ook woont. De manier waarop u uw Belgisch pensioen moet aanvragen en kunt ontvangen verschilt wel naargelang de plaats waar u zich gaat vestigen.

Bent u echter met brugpensioen, dan gelden andere regels. U valt dan onder de reglementering van de werkloosheid en die is op dit vlak veel strenger. Bruggpensioneerden (of beter: werklozen met bedrijfstoeslag, de nieuwe naam voor bruggepensioneerden) mogen maar een bepaalde periode per jaar in het buitenland verblijven (30 dagen voor wie jonger is dan 60 jaar, vanaf 60 jaar moeten ze het grootste deel van het jaar in België verblijven).

Aanvraag

Bent u al met pensioen en wilt u naar het buitenland gaan wonen, dan verwittigt u:

 • de Rijksdienst voor Pensioenen als u loontrekkende of zelfstandige was. Dit  ten laatste 2 maanden voor uw vertrek. U stuurt hen een brief, met daarin uw vertrekdatum en uw adres in het buitenland.
 • de Centrale dienst der vaste uitgaven van de FOD Financiën als u ambtenaar was.

Verblijft u al in het buitenland en wilt u uw Belgisch pensioen aanvragen, dan moet u dat doen bij de lokale diensten, als u verblijft in een land dat deel uitmaakt van de EER (Europese Economische ruimte) en Zwitserland. Verblijft u in een land daarbuiten, informeer dan bij de RVP of er een akkoord is met het land in kwestie. Is er een akkoord, dan vraagt u uw pensioen aan bij de lokale diensten, is er geen akkoord dan vraagt u het aan in België.

Betaling

Voor loontrekkenden en zelfstandigen wordt het Belgische pensioen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. De gemakkelijkste manier is het bedrag te laten overschrijven op een rekening bij een plaatselijke bank. Let op, dit kan enkel als u verhuist naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland, Portugal, Spanje of Marokko. U moet het ook uitdrukkelijk aanvragen bij de Rijksdienst, Dienst Overschrijvingen, Zuidertoren, 1060 Brussel. Verhuist u naar een ander Europees land, dan kunt u uw pensioen op een Belgische rekening laten storten of vragen een cheque op te sturen.

LET OP! De Inkomensgarantie voor Ouderen (vroeger: Gewaarborgd inkomen) wordt niet op een buitenlandse rekening gestort!

Het pensioen van de ambtenaren wordt betaald door de FOD Financiën, Centrale dienst der vaste uitgaven. Wilt u uw pensioen op een buitenlandse rekening laten storten, dan moet u dat aanvragen bij De Rekenplichtige der Geschillen, Bureau Liggende Gelden, Wetstraat 71, 1040 Brussel, tel. 02 233 97 08

Het bewijs van leven

U zult uw pensioen enkel in het buitenland gestort kunnen krijgen als u de pensioendienst een bewijs van leven bezorgt. Hoe vaak u dat moet doen, varieert:

 • voor ex-loontrekkenden en -zelfstandigen: één keer per jaar, binnen de 30 dagen volgend op de verjaardag.
 • voor ex-ambtenaren: 2 x per jaar als uw pensioen op een Belgisch berekening wordt gestort (tussen 1 en 15 januari en tussen 1 en 15 juli). Elke maand als uw pensioen op een buitenlandse rekening wordt gestort.

Info

 • Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen vindt u verdere informatie: www.rvponp.fgov.be
 • Voor ambtenaren: www.pdos.fgov.be

Bron: Plus magazine

Alsmaar meer gepensioneerde Belgen doen het: ze zeggen ons regenland vaarwel en gaan hun pensioen genieten in het buitenland. Meer dan 40.000 gepensioneerde Belgen vertoeven over de landsgrenzen, ongeveer de helft meer dan 10 jaar geleden. Frankrijk is daarbij nog steeds het favoriete land, gevolgd door Spanje en Italië, maar ook Portugal en Hongarije (met ongetwijfeld andere troeven dan de zon)  trekken Belgen aan.

Pensioen mag, brugpensioen niet!

Het gaat hier wel degelijk om personen die met pensioen zijn. De regel daarbij is eenvoudig: u hebt recht op een pensioen van het land waar u socialezekerheidsbijdragen hebt betaald. Hebt u in België gewerkt en hier bijdragen betaald, dan zal de Rijksdienst voor Pensioenen (voor de loontrekkenden en de zelfstandigen) uw Belgisch pensioen betalen, waar u ook woont. De manier waarop u uw Belgisch pensioen moet aanvragen en kunt ontvangen verschilt wel naargelang de plaats waar u zich gaat vestigen.

Bent u echter met brugpensioen, dan gelden andere regels. U valt dan onder de reglementering van de werkloosheid en die is op dit vlak veel strenger. Bruggpensioneerden (of beter: werklozen met bedrijfstoeslag, de nieuwe naam voor bruggepensioneerden) mogen maar een bepaalde periode per jaar in het buitenland verblijven (30 dagen voor wie jonger is dan 60 jaar, vanaf 60 jaar moeten ze het grootste deel van het jaar in België verblijven).

Aanvraag

Bent u al met pensioen en wilt u naar het buitenland gaan wonen, dan verwittigt u:

 • de Rijksdienst voor Pensioenen als u loontrekkende of zelfstandige was. Dit  ten laatste 2 maanden voor uw vertrek. U stuurt hen een brief, met daarin uw vertrekdatum en uw adres in het buitenland.
 • de Centrale dienst der vaste uitgaven van de FOD Financiën als u ambtenaar was.

Verblijft u al in het buitenland en wilt u uw Belgisch pensioen aanvragen, dan moet u dat doen bij de lokale diensten, als u verblijft in een land dat deel uitmaakt van de EER (Europese Economische ruimte) en Zwitserland. Verblijft u in een land daarbuiten, informeer dan bij de RVP of er een akkoord is met het land in kwestie. Is er een akkoord, dan vraagt u uw pensioen aan bij de lokale diensten, is er geen akkoord dan vraagt u het aan in België.

Betaling

Voor loontrekkenden en zelfstandigen wordt het Belgische pensioen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. De gemakkelijkste manier is het bedrag te laten overschrijven op een rekening bij een plaatselijke bank. Let op, dit kan enkel als u verhuist naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland, Portugal, Spanje of Marokko. U moet het ook uitdrukkelijk aanvragen bij de Rijksdienst, Dienst Overschrijvingen, Zuidertoren, 1060 Brussel. Verhuist u naar een ander Europees land, dan kunt u uw pensioen op een Belgische rekening laten storten of vragen een cheque op te sturen.

LET OP! De Inkomensgarantie voor Ouderen (vroeger: Gewaarborgd inkomen) wordt niet op een buitenlandse rekening gestort!

Het pensioen van de ambtenaren wordt betaald door de FOD Financiën, Centrale dienst der vaste uitgaven. Wilt u uw pensioen op een buitenlandse rekening laten storten, dan moet u dat aanvragen bij De Rekenplichtige der Geschillen, Bureau Liggende Gelden, Wetstraat 71, 1040 Brussel, tel. 02 233 97 08

Het bewijs van leven

U zult uw pensioen enkel in het buitenland gestort kunnen krijgen als u de pensioendienst een bewijs van leven bezorgt. Hoe vaak u dat moet doen, varieert:

 • voor ex-loontrekkenden en -zelfstandigen: één keer per jaar, binnen de 30 dagen volgend op de verjaardag.
 • voor ex-ambtenaren: 2 x per jaar als uw pensioen op een Belgisch berekening wordt gestort (tussen 1 en 15 januari en tussen 1 en 15 juli). Elke maand als uw pensioen op een buitenlandse rekening wordt gestort.

Info

 • Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen vindt u verdere informatie: www.rvponp.fgov.be
 • Voor ambtenaren: www.pdos.fgov.be


Reacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld