Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, januari 20, 2010 17:16 - Geen reacties

Subsidie voor waardevol onroerend erfgoed in openbaar bezit

20
jan2010

Het provinciebestuur Antwerpen ondersteunt reeds op aanzienlijke wijze de restauratie van het beschermde erfgoed van onze provincie dankzij haar aandeel in de restauratiepremie voor beschermde monumenten.
De restauratie of het onderhoud van het niet-beschermd, waardevol erfgoed werd tot nu toe amper of niet ondersteund vanuit de overheden. Niet beschermde gebouwen verloren vaak hun waardevol karakter, nét omdat het onderhouden of herstellen van dit karakter vaak een extra investering vraagt van de eigenaar. In 2008 nam het provinciebestuur een nieuw initiatief om haar inzet voor het onroerend erfgoed te bestendigen. Met deze subsidieregeling wil het provinciebestuur jaarlijks een aantal projecten betoelagen die door de restauratie of herstelling dit erfgoed valoriseren en blijvend een plaats geven binnen het maatschappelijke leven en het dorpsbeeld.

Gesubsidieerde projecten 2009
Veel van het kleine erfgoed dat karakter geeft aan onze dorpen en gemeenten is eigendom van het gemeentebestuur, de kerkfabriek of een ander openbaar bestuur. Deze gebouwtjes, zoals bijvoorbeeld kapellen, calvaries, wegwijzers, landschappelijke of rurale elementen, historisch straatmeubilair, herdenkingstekens of –monumenten, funerair erfgoed, boswachtershuisjes, poortgebouwtjes, hekwerk, kleine beeldbepalende constructies zoals schooltjes, kleine gemeentehuizen,… hebben vaak een beperkt gebruik en worden dan ook al te snel vergeten als het gaat om onderhoud en restauratie.

In 2009 werden volgende projecten geselecteerd, zij kregen telkens 50 % van de kosten gesubsidieerd (met een max. van 15.000 euro):

Brecht, Mudaeusbeeld
De restauratie van dit beeld vormt onderdeel van het Mudeausjaar 2010. Het project bestaat uit drie onderdelen; de restauratie en inhuldiging van het beeld; een erfgoedwandeling en een lezing. Het beeld dateert uit 1865 en werd gesculpteerd door de gerenommeerde Antwerpse beeldhouwer Joseph Ducaju.
Toegekend bedrag: 1.822,5 euro

Heist-op-den-Berg, Poortdoorgang ’t Kelderke (zie foto boven)

Het project omvat de restauratie van een poortje op de site van het Heemmuseum en de toeristische dienst. Het poortje maakt deel uit van het beschermde landschap van de “berg”, maar is waarschijnlijk van elders afkomstig. Het dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw.
Toegekend bedrag: 7.880,73 euro

Mechelen, Heldenmonument WOI
Het project omvat onderhoudswerken aan het huldemonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het monument, een werk van beeldhouwer Boudewijn Tuerlinckx uit 1928-1929, bevindt zich op de stedelijke begraafplaats. Het stadsbestuur van Mechelen leverde de voorbije 10 jaar reeds heel wat inspanningen op het vlak van funerair erfgoed, de begraafplaats kreeg in 2003 de “funeral award” voor mooiste begraafplaats. In het licht van de nakende herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog verdient dit monument een onderhoudsbeurt.
Toegekend bedrag: 8.470 euro

Merksplas, Kapel Molenzijde
Deze kapel is een typisch product van de volksdevotie in de Noorderkempen. Ze werd opgericht in 1932 en vergroot in 1949 door de familie Druyts ter nagedachtenis van hun overleden zoon. De kapel fungeert nog steeds als devotie-oord, vooral in de meimaand. De kapel is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van waardevol, niet-beschermd erfgoed en in de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Het project omvat herstellings- en onderhoudswerken aan het exterieur van de kapel.
Toegekend bedrag: 6.400 euro

Zoersel, jachtpaviljoentje
Het project omvat de restauratie van het rieten dak van een jachtpaviljoentje in het gemeentepark van Halle. Het gebouwtje, dat momenteel fungeert als lokaal voor vendeliersbeweging ‘de Ronckaert’, heeft mogelijk een 18de-eeuwse kern. Het huidig uitzicht dateert hoofdzakelijk uit de 19de eeuw. De pittoreske constructie, een typisch element uit een landschappelijk aangelegd kasteelpark, wordt vermeld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.
Toegekend bedrag: 10.769 euro

Subsidieaanvraag
Ook in 2010 kan men opnieuw een beroep doen op deze subsidie.
De in aanmerking komende openbare besturen worden via een jaarlijkse oproep gestimuleerd om projectvoorstellen in te dienen. Op basis van een aantal criteria zal een selectie worden gemaakt van een vier- à zestal projecten die ondersteuning verdienen. Hiervoor wordt in totaal een budget van 40.000 euro vrijgemaakt. De bijdrage van het provinciebestuur kan maximaal 50% van de totale projectkost bedragen. Projecten kunnen ingediend worden tot vrijdag 23 april 2010.

Geïnteresseerden kunnen de richtlijnen en criteria voor projectvoorstellen vinden op www.provant.be.

Bron: Provincie AntwerpenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld