Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, mei 27, 2009 11:03 - Geen reacties

Geen bouwvergunning meer voor je tuinhuis

27
mei2009

Grond- en pandendecreet

Op de valreep van deze regering werd het nieuwe grond- en pandendecreet goedgekeurd. Dat zegt dat er tegen 2020 65.000 sociale woningen moeten bijkomen in Vlaanderen. Het decreet bevat ook extra stimulansen om leegstaande of verkrotte woningen te renoveren. Wie een verkrotte woning opknapt, kan een fiscaal voordeel tot 4.500 euro krijgen. Bij grote verkavelingsprojecten moet er verplicht een sociaal aanbod zijn. In alle gemeenten moet 1,66 procent van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn.

Nieuw decreet ruimtelijke ordening

Voor sommige kleine en/of duidelijk vast te stellen werkzaamheden zal de burger niet langer een bouwvergunning moeten aanvragen. Een melding is voldoende. Zonder tegenbericht na twintig dagen, mag men met de werkzaamheden beginnen. Dat betekent veel tijdwinst voor wie een veranda, garage of groter tuinhuis wil bouwen of zelfs een nieuwe woning in een nieuwe verkaveling.

Als bouwvergunningen worden geweigerd, kan men geen beroep meer aantekenen bij de minister, wel bij een administratief rechtscollege.

De verjaringstermijn van bouwovertredingen is korter geworden, er zijn meer mogelijkheden tot minnelijke schikking en tot regularisaties.

Voor illegale weekendhuisjes werd een uitdovend woonrecht voorgesteld: de bewoners mogen blijven tot het einde van hun leven, maar de huisjes kunnen niet worden geërfd.

Ontvoogding gemeenten

De gemeenten beslissen volledig zelfstandig over alle stedenbouwkundige aanvragen van particulieren. Daardoor verloopt de afhandeling van de aanvragen veel sneller. Nog niet alle gemeenten zijn ontvoogd, maar dat is een kwestie van tijd.

Brownfield-convenanten

Met deze convenanten is het mogelijk vervuilde en verloederde terreinen aan te pakken. Aan bouwpromotoren worden soepelere voorwaarden opgelegd om de site te ontwikkelen. Er zijn meer dan veertig sites geselecteerd, 21 convenanten zullen tijdens deze regering nog worden afgesloten.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

377 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen zijn goedgekeurd of zitten in de fase van de goedkeuring.  (ig)

Bron: De StandaardReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld