Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, mei 6, 2010 16:40 - Geen reacties

Een 360° zicht op Vlaanderen

06
mei2010

In het licht van de invulling van het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet) wil Vlaams minister-president Kris PEETERS geografische informatie vlot toegankelijk maken voor alle bestuursniveaus. Daarom zal het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) op de VVSG-trefdag van 6 mei 2010 in het ICC Gent een gloednieuwe internetviewer voor Mobile Mapping beelden voorstellen aan de lokale besturen. De Mobile Mapping beelden werden verzameld voor het opstellen van een verkeersbordendatabank maar bieden tal van mogelijkheden om de werking van de lokale besturen sterk te optimaliseren. Het gebruik van de internetviewer en de beelden is volledig gratis.

De opnametechnieken voor geografische informatie staan niet stil. Een recente ontwikkeling is `mobile mapping’, een techniek waarbij beelden genomen vanuit een rijdend voertuig digitaal verwerkt worden. Het resultaat zijn 360° foto’s die een volledig beeld geven van de omgeving.

Op basis van deze opnametechniek wordt momenteel een verkeersbordendatabank voor Vlaanderen opgesteld in opdracht van Hilde CREVITS, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De toepassingsmogelijkheden van mobile mapping beelden zijn evenwel veel ruimer dan enkel het opstellen van een verkeersbordendatabank. De beelden bevatten een schat aan informatie Daarom heeft minister-president PEETERS samen met minister CREVITS beslist om deze beelden voor multifunctioneel gebruik open te stellen voor alle Vlaamse overheidsinstanties.

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) controleert het beeldmateriaal en staat in voor de verspreiding van de beelden naar de verschillende overheidsdiensten. Wil een ambtenaar van achter de computer een gedetailleerd beeld krijgen van de omgeving van een bepaalde plaats, van de verkeerssituatie in verband met een verkeersveiligheidsprobleem dat gemeld is of van de directe omgeving van een perceel/gebouw in het kader van een stedenbouwkundige vergunning? Wil men de staat van een weg nagaan voor het opstellen van het onderhoudsprogramma of verzamelt men informatie voor groenbeheer? Dan kan men via de mobile mapping beelden alvast virtueel een kijkje nemen. Het is een goed hulpmiddel voor de verschillende overheidsinstanties bij het uitvoeren van hun taken en geeft een meerwaarde aan de realisatie van het e-government van de Vlaamse overheid. Natuurlijk zijn deze beelden tijdsgebonden, maar vaak geven ze al voldoende informatie om besluitvorming inzake grondgebonden materies bij te staan.

Het beeldmateriaal zal online ter beschikking gesteld worden aan de verschillende Vlaamse overheidsinstanties. Een gebruiksvriendelijke internetviewer geeft toegang tot het beeldmateriaal en maakt het opvragen van de foto’s zeer eenvoudig. Op een kaart met luchtfoto’s of via een adres-zoekfunctie kan men de locatie aanduiden die men wil visualiseren. Men krijgt dan de bijbehorende foto te zien waarbinnen men de omgeving kan verkennen. Deze viewer wordt alvast op de VVSG-trefdag (6 mei – ICC Gent op de infostanden van AGIV en MOW (Minneplein)) aan de lokale besturen voorgesteld. Door de vele concrete toepassingen is de meerwaarde voor lokale besturen immers groot. Om privacyredenen gelden er strikte gebruiksvoorwaarden en zijn de beelden enkel online te raadplegen via geautoriseerde registratie. In opdracht van minister-president PEETERS werkt het AGIV met deze gebruiksvriendelijke viewer verder aan de openstelling van de mobile mapping beelden aan alle Vlaamse overheden in het kader van hun openbare taken. Met de viewer beschikt de Vlaamse overheid over een uniek werkinstrument en neemt ze in Europa een pioniersrol op om mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van overheidsadministraties. Ook het verrijken van de viewer met andere geografische gegevens zit in de pijplijn. Meten en digitaal registeren via een netwerktoepassing met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) zal op basis van deze beelden zeker mogelijk worden. Een nieuwe bron van informatie zal zo toegankelijk worden voor een ruime groep van gebruikers binnen de overheid en technologische en innovatieve ontwikkelingen bij de ondernemingen stimuleren. Op die manier wordt Vlaanderen verder uitgebouwd als een volwaardige kenniseconomie.

www.agiv.be

Bron: Vlaamse OverheidReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld