Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, februari 25, 2010 18:03 - Geen reacties

Bouwvergunning moet sneller

25
feb2010

Er komt schot in de verkorting van de termijn voor het bekomen van een bouwvergunning. Het Vlaamse regeerakkoord pleit al voor de invoering van een “redelijke termijn” bij de bouwvergunningsprocedure.

De regering laat zich voor een bijsturing begeleiden door de een expertencommissie, geleid door de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Ook de parlementaire commissie “Versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten” buigt zich over het probleem.

Vrijdag 26 februari verwacht minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters in principe de aanbevelingen van beide commissies. Muyters: “Vlaanderen is geen voorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening. Er is nood aan een bijsturing van het beleid.” De problematiek komt vandaag uitgebreid aan bod in een omslagverhaal van het weekblad Trends.

Vastrijden in eigen regelgeving
Een van de commissieleden “Versnelling” is volksvertegenwoordiger Dirk De Kort (CD&V), ook burgemeester van Brasschaat: “Vlaanderen rijdt vast in zijn eigen regelgeving. Van kleine infrastructuurwerken zoals fietspaden tot de Lange Wapper, het duurt soms 10 tot 12 jaar eer je met de bouw kan beginnen. De complexiteit van de regels en de houding van de ambtenarij hebben tot gevolg dat Vlaanderen vandaag, in volle crisis, niet snel en efficiënt kan reageren met investeringen.”

Karel Vervoort, die ruimtelijke ordening opvolgt bij Voka-Vlaams Economisch Verbond, stelt nochtans een momentum vast. “De Vlaamse overheid erkent zelf dat ze faalt als vergunningsverlener. Politici zijn bereid tot een grondig gewetensonderzoek. Eindelijk.”

Ook de overheden stuiten op allerlei regels. SP.A-senator Johan Vande Lanotte laakt naar de “betuttelende houding” van hogere overheden tegenover lokale besturen: “Meermaals vernietigt de Vlaamse of de provinciale overheid de aanleg van een door de gemeente vergund fietspad. Dat is onzin. Het lokale niveau weet echt wel waar het mee bezig is.
Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd dat Peeters II de termijnen structureel wil verkorten.

Absurdistan
De grootste problemen doen zich trouwens niet voor bij de bouwvergunning zelf, maar op tientallen andere domeinen. “De oplossing is niet eenvoudig. Inspraakprocedures, planningsprocessen, milieueffectenrapporteringen, erfgoed, bodemsanering, Europese regels zoals de habitat- en de vogelbeschermingrichtlijn, maken het een uitdaging om de veelheid van wetten op een vergunning te enten via een decreet. Hoe is het zover kunnen komen? Niemand heeft ooit op een dag beslist dat het vergunningsproces trager moest. Het was een proces van jaren. De Vogelrichtlijn gaat bijvoorbeeld terug tot 1979. De consequenties zijn pas nu duidelijk. Op het vlak bouwrecht Vlaanderen uitgegroeid tot Absurdistan. Het komt er nu op aan een lijn te trekken.”

Bron: TrendsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld