Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, maart 16, 2010 17:15 - Geen reacties

Bouwgrond voordeling schenken verlengd tot eind 2011

16
mrt2010

Sinds 2003 geldt in Vlaanderen een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond, bestemd voor woningbouw. Na deze tijdelijke maatregel reeds eerder tot 2009 te hebben verlengd, heeft de Vlaamse regering recent beslist om de gunstmaatregel van verlaagde schenkingrechten voor bouwgronden opnieuw te verlengen. Tot eind 2011 kan van deze verlaging worden genoten.

Vooreerst is het van groot belang dat de Vlaamse schenkingsrechten van toepassing zijn, m.a.w. de schenker moet zijn woonplaats in Vlaanderen hebben. De bouwgrond moet niet noodzakelijk in Vlaanderen zijn gelegen.

Daarnaast moet aan enkele voorwaarden worden voldaan om van dit gunstregime te kunnen genieten:

  • de begunstigde van de schenking moet een natuurlijke persoon zijn
  • de schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouwde begiftigde moet binnen de 3 jaar na het ondertekenen van de schenkingsakte een volledig dossier indienen voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een woning.
  • de notariële schenkingsakte moeten uiterlijk 31 december 2011 getekend worden.

In 2011 volgt een evaluatie van het gunstregime en zal beslist worden of de maatregel nog verder zal worden verlengd.

Bron: CIB VlaanderenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld