Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, juni 1, 2010 15:48 - Geen reacties

Wijziging subsidiebesluit stadsvernieuwingsprojecten

01
jun2010

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 30 april 2010 definitief haar subsidiebesluit voor stadsvernieuwingsprojecten. Hierdoor zal er voortaan een jaarlijkse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten worden georganiseerd, in plaats van om de drie jaar, en zal de selectie van projecten voortaan in één enkele jureringsfase verlopen.

Deze nieuwe regeling biedt meerdere voordelen: ze leidt tot een groter hefboomeffect van het project door een snellere beslissing van de regering over de toekenning van een subsidie en er wordt minder planlast voor de steden gegenereerd. Bovendien zullen de steden zich niet meer genoodzaakt zien ‘premature’ projecten in te dienen, om de oproep, die er maar eens om de drie jaar komt, niet te missen. Bovendien is er een betere afstemming mogelijk met de jaarlijkse vastleggings- en ordonnanceringskredieten in de Vlaamse begroting.

Op maandag 10 mei gaf Vlaams minister van Stedenbeleid, Freya Van den Bossche, in Museum M stad Leuven, toelichting bij haar beleid en lanceerde ze de vierde oproep tot het indienen van projecten in het kader van het Stadsvernieuwingsfonds. De subsidies worden niet verdeeld op basis van een verdeelsleutel, maar wel volgens een aantal kwaliteitscriteria: de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars. Ook een kindvriendelijke en toegankelijke inrichting van de publieke ruimte is een belangrijk aspect voor geslaagde stadsvernieuwing. Alle informatie over de 4e oproep kunt u terugvinden op de site van Thuis in de Stad.

Bron: NAVReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld