Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, maart 30, 2010 15:23 - Geen reacties

VLARIO wil keuring riolering woningen

30
mrt2010

VLARIO, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector, heeft een opleiding opgestart voor keurders om na te gaan of de riolering van een woning goed aangelegd is en aangesloten op de openbare riolering.

Vlaams Leefmilieuminister Joke Schauvliege zal dinsdag tijdens de VLARIO-dag de eerste attesten uitreiken. VLARIO wil dat de Vlaamse overheid deze keuring verplicht invoert voor elke nieuwbouw en verbouwing.

“Om het vele geld dat de gemeenten en het Vlaamse Gewest geïnvesteerd hebben in riolering maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat woningen correct aangesloten zijn op de openbare riolering.

Uit onze steekproeven bij nieuwbouwwoningen blijkt dat er in de helft van de gevallen iets mis is met de riolering. Een frequent voorkomend probleem is dat er foute verbindingen gemaakt werden waardoor het afval- en regenwater niet apart worden afgevoerd.

“Bij aanleg van een gescheiden riolering wordt in dat geval het rendement van de investering voor het milieu helemaal teniet gedaan”, aldus Wendy Vrancken, directeur van VLARIO.

Naar analogie van het gas-, elektriciteits- of drinkwaternet eist VLARIO dat ook aansluitingen op het rioleringsnet afhankelijk gemaakt worden van een positief keuringsverslag.

“In het verleden hield de commissie leefmilieu in het Vlaamse parlement hiervoor reeds een pleidooi. Met de procedure en opleidingen die we voor deze keuringen uitwerken zijn we klaar om dit in praktijk te gaan brengen”, aldus Wendy Vrancken.

Bron: TrendsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld