Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, december 3, 2010 11:12 - Geen reacties

Vlaanderen raakt volgebouwd

03
dec2010

Rondetafel over een herziening van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

BRUSSEL – Als Vlaanderen in hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen, zal tegen 2050 de Vlaamse ruit bijna helemaal volgebouwd zijn.

In 1976 was 7,2 procent van de beschikbare ruimte in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bebouwd. In 1988 was dat al 11,7 procent, in 2000 18,3 procent. Als Vlaanderen in hetzelfde tempo blijft bouwen, zal dat in 2050 41,5 procent zijn. Zo blijkt uit het doctoraat van de geografe Lien Poelmans van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze onderzocht de verstedelijking in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Vooral de Vlaamse ruit, het verstedelijkte gebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven, lijkt in dat scenario volgebouwd. ‘Onze cijfers lopen parallel met die van de voorspellingen voor bevolkingsgroei en economische groei. Het gaat niet alleen om nieuwe huizen, maar ook om locaties voor industrie en handel’, aldus Poelmans.

‘Een alarmerende evolutie’, zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu.

Met deze cijfers in de hand zal hij vandaag tijdens de rondetafel in het raam van Vlaanderen in Actie over ‘een groen stedengewest’ pleiten voor duurzaam landgebruik.

De rondetafel is het startschot voor de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Tegen het einde van deze legislatuur moet er een nieuw ontwerpplan klaar zijn.

‘De herziening biedt de kans het roer om te gooien. Wij pleiten voor inbreiding, in plaats van alle open ruimte vol te bouwen. En voor het behoud of zelfs voor herstel van natuurlijke overstromingsgebieden’, zegt Grietens.

‘Maar uit de beleidsbrief van de minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters (N-VA), blijkt dat hij vooral wil inzetten op de hervorming van verschillende procedures. De economische crisis zal er alleen maar toe leiden dat gemakkelijk wordt ingegaan op de vraag naar extra bedrijfsterreinen.’

De recente overstromingen hebben nog maar eens duidelijk gemaakt dat er ruimte aan water moet worden gegeven en dat bouwen in overstromingsgebieden uit den boze is.

‘Muyters schuift de verantwoordelijkheid af naar de steden en gemeenten omdat zij de bouwvergunningen afleveren. Maar het is wel een Vlaamse bevoegdheid om die gebieden op de plannen niet als woongebied in te kleuren’, zegt Grietens.

Bron: StandaardReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld