Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, februari 5, 2010 16:46 - Geen reacties

Tijdelijke BTW-verlagingen in de bouw missen effect niet

05
feb2010

Maar deadline van 31 maart dreigt afknapper te worden.

Een onderzoek bij 500 Vlaamse architecten leert dat meer dan de helft een positieve impact ervaart van de tijdelijke BTW-maatregelen (*zie onderaan) in de bouwsector. Deze architecten ervaren door deze maatregel een gemiddelde stijging van 26% in hun werkvolume. NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie reageert tevreden. Anderzijds maakt NAV zich zorgen over de strakke deadline van 31 maart. Kandidaat bouwers moeten immers voor die datum hun bouwaanvraag hebben ingediend om nog in aanmerking te komen voor de BTW-verlagingen. NAV vreest dat de deadline van 31 maart een bottleneck zal worden. NAV roept dan ook de Federale Overheid op om enige soepelheid aan de dag te leggen.

Het is duidelijk dat de consument de boodschap van de tijdelijke BTW-maatregelen begrepen heeft. 95% van de architecten krijgt van de klanten vragen over de maatregelen. Ruim de helft ziet het werkvolume daardoor toenemen, gemiddeld met 26%.

29% van de bevraagde architecten hebben nog marge om bouwheren te bedienen die nu nog willen aankloppen voor een bouwaanvraag. 58% geeft aan nu al volboekt te zijn en krijgt geen bouwaanvraagdossiers meer in orde tegen einde maart.

NAV merkt op dat rekenschap moet gegeven worden van de tijd die nodig is om een bouwaanvraagdossier op te stellen. Naast vrij afgewerkte bouwplannen dienen tal van paperassen en documenten in orde gebracht te worden vooraleer een bouwaanvraag kan ingediend worden.

Uiterste datum om aan te kloppen bij de architect?
De helft van de ondervraagde architecten vindt dat de uiterste datum reeds overschreden is om nog een bouwdossier op te starten en uiteindelijk op tijd in te dienen. 33% vraagt hen zeker te contacteren voor 15 februari. Slechts 10% ziet nog marge voor eind februari.

Roet in het eten
Ruim 71% van de architecten vreest dat de een te rigide aanpak van de stedenbouwkundige diensten wel eens roet in het eten zou kunnen gooien. Onvolledige, onontvankelijke of geweigerde bouwaanvragen kunnen tot gevolg hebben dat de bouwheer de BTW-verlaging aan zijn neus ziet voorbijgaan.

84% vindt dan ook dat de deadline moet verlengd worden. NAV stelt dan ook voor dat een intentieverklaring aan de BTW administratie samen met een engagement om een bouwaanvraag in te dienen binnen de drie maanden, voldoende zou moeten zijn.
NAV merkt tenslotte op dat het toepassingsgebied van de BTW verlagingen enkel slaat op 2010. Dit betekent dat het haast uitgesloten is dat men bij afbraak en heropbouw de volledige woning zal kunnen realiseren aan 6% gezien men niet alle facturen zal ontvangen in 2010. Het overgrote deel van de architecten denkt dat maximaal 50% van het gebouw in de regeling afbraak en heropbouw nog aan 6% zal kunnen.

*Over welke tijdelijke BTW-verlagingen gaat het?

– 6% op een schijf van 50.000 euro voor nieuwbouw
– 6% op een schijf van 50.000 euro bij verkoop van nieuwe woningen of appartementen.
– 6% op het geheel bij afbraak en heropbouw van woningen in heel België
– 6% voor o.a. de bouw van publieke sociale woningen (m.n. voor de provincies, gemeenten en OCMW’s, maar ook voor rusthuizen, internaten, psychiatrische instellingen, … uitgebaat door erkende publieke of private personen ).

Enkel voorzover de bouwaanvraag (“de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning”) wordt ingediend bij de bevoegde overheid vóór 1 april 2010.

Bron: NAVReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld