Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, maart 8, 2010 15:54 - Geen reacties

Taalvereiste bij verkoop sociale woningen mag

08
mrt2010

De omstreden verkoop van 11 sociale woningen in Vilvoorde kan doorgaan. Voorwaarde is wel dat de stad Vilvoorde aan kandidaat-kopers niet langer vraagt hun kennis van het Nederlands te bewijzen, maar hen enkel een inspanning vraagt om de taal te leren. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) vandaag beslist.

In Vilvoorde wilde de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse 11 leegstaande en onverhuurbare woningen verkopen aan de stad Vilvoorde, maar de Inspectie Wonen vernietigde die verkoop.

Recht op wonen
Volgens de inspectie is de taalkennisvoorwaarde die de stad Vilvoorde oplegt bij verkoop van sociale woningen strijdig met het grondwettelijk recht op wonen. Het reglement van de stad Vilvoorde stelt immers dat kandidaat-kopers aan een taaltest kunnen onderworpen worden.

Inter-Vilvoordse ging in beroep tegen de beslissing van de inspectie. Bevoegd minister Van den Bossche moest ten laatste op 7 maart de knoop doorhakken. De sp.a-minister willigt nu het beroep in en gaat dus in tegen de beslissing van de inspectie.

Grondwettelijk arrest
Daarmee kan de verkoop doorgaan. Voorwaarde is wel dat de stad Vilvoorde de taalvereiste invult als een bereidheid om het Nederlands te leren (inspanningsverbintenis) en niet als een resultaatsverbintenis.

Op die manier zou het Vilvoordse beleid volgens minister Van den Bossche perfect aansluiten bij het arrest van het Grondwettelijk Hof over de Vlaamse Wooncode uit 2008 dat stelt dat het opleggen van een inspanningsverbintenis om Nederlands te leren verenigbaar is met het recht op wonen.

Alle sociale koopwoningen?
De N-VA stelt voor om de bestaande taalbereidheidsvoorwaarde in de Vlaamse wooncode officieel uit te breiden naar sociale koopwoningen. Volgens N-VA valt die bereidheid om de taal te leren ook best te controleren, bijvoorbeeld met het aantal gevolgde lesuren.

“De overheid bewijst deze mensen hiermee een dienst, want de taal leren is een belangrijke stap op weg naar integratie in de samenleving en naar het verwerven van een job”, zegt Vlaams parlementslid Liesbeth Homans.

Voor het Vlaams Belang heeft Van den Bossche met haar beslissing dan weer aangetoond dat het Vlaams karakter van de Rand haar geen barst kan schelen.

Verzet bij UF
Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (Union des Francophones, UF) vindt het goed dat Vilvoorde geen taaltests meer mag opleggen aan kandidaat-kopers, maar blijft zich wel verzetten tegen het opleggen van eender welke taalvoorwaarde bij de toekenning van sociale woningen. “Men moet sociale woningen toekennen naargelang de behoefte, niet op basis van taalkennis”, vindt Van Eyken.

Ook het vragen van een inspanningsverbintenis kan voor hem nog steeds niet. “De vraag blijft hoe ze die taalbereidheid gaan meten. Gaan ze kijken naar het aantal taallessen dat kandidaten hebben gevolgd? Of zullen het de ambtenaren zijn die zullen oordelen? Dat blijft dan ook een subjectief oordeel”, luidt het.

Van Eyken diende in 2007 een klacht in bij de Europese Commissie tegen de regeling in Vilvoorde (en een gelijkaardige regeling in Zaventem). Een uitspraak in die zaak is er nog niet.

Bron: Het Laatste NieuwsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld