Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, februari 9, 2010 17:26 - Geen reacties

Ruimte voor wonen en recreatie in centrum van Heule

09
feb2010

De verkaveling Hof ter Melle, tussen de Mellestraat en de Rakebosbeek, voorziet ruimte voor 51 huizen en 3 kleinschalige appartementsgebouwen in het centrum van Heule. Deze ontwikkeling schept woongelegenheid voor een 80-tal gezinnen in de kern van Heule. Tussen de verkaveling en de begraafplaats komt een parking en een recreatieve zone die plaats kan bieden voor de schuttersgilde en die later ook nieuwe voetbalterreinen kan ontsluiten.

Het woongebied ‘Toortelbeek’, -in feite was de naam Rakebosbeek preciezer geweest-, werd al vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006 over het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. De stedelijke directie Stadsplanning heeft dan in 2007 een inrichtingsstudie voor het ruime gebied opgemaakt. Het woongebied zelf is zowat 4 hectare groot. De geplande verkaveling is in overeenstemming met die inrichtingsstudie. Ook houdt de verkaveling rekening met de plannen van het natuurproject Heerlijke Heulebeek en de inplanting van een toekomstige recreatiezone.

Op initiatief van de stad wordt naast de verkaveling een deel van het woongebied (560 m²) vrijgehouden voor parking en accommodatie (clublokaal, kleedkamers,…) voor de toekomstige voetbalterreinen. De parking moet de acute parkeerdruk door de school en het rusthuis in de Mellestraat opvangen. Eventueel zal ook de schuttersgilde Sint Sebastiaan er een nieuwe stek kunnen vinden.

Schepen van stedenbouw Wout Maddens: “De bestaande mooie toegangsdreef tot het gebied wordt gevrijwaard van doorgaand autoverkeer en zal enkel gebruikt worden voor ontsluiting van de hoeve Hof Ter Melle en voor voetgangers en fietsers. Het originele karakter van de dreef blijft dus behouden. Achteraan de verkaveling is een ruime waterbuffering –door de aanleg van wadi’s- voorzien die de overgang vormt naar de vallei van de Rakebosbeek. De 3 kleinschalige appartementsgebouwen, met ondergrondse parking, worden voorzien in een openbare tuinzone, op een ruime afstand van de perceelsgrenzen zodat ze geen hinder vormen voor de omgeving. De gebouwen bestaan uit resp. 2, 3 en 4 bouwlagen met een maximum hoogte van 12 meter maw dezelfde hoogte als de nokhoogte van de eengezinswoningen in de verkaveling. De verkaveling houdt rekening met de landschappelijke afwerking ten opzichte van de beekvallei en voorziet ook de doortrekking van wandel-en fietspaden die in de toekomst de verbinding kunnen maken met het Lagaeplein in het kader van het project van de Heerlijke Heulebeek.”

Met het gunstig advies van het stadsbestuur verhuist het dossier nu naar de gewestelijke dienst in Brugge die eveneens advies moet geven waarna de stad de verkavelingvergunning kan afleveren. Het stratentracé voor deze nieuwe verkaveling is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 9 februari.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld