Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, maart 31, 2010 15:42 - Geen reacties

Provincie Antwerpen herziet zijn ruimtelijk structuurplan

31
mrt2010

De Antwerpse provincieraad heeft het ontwerp van de gedeeltelijke herziening en actualisatie van het ruimtelijk structuurplan van haar grondgebied goedgekeurd. Dit provinciaal ruimtelijk structuurplan werd opgemaakt in de periode van 1997 tot 2000 en werd voor een eerste maal in 2001 goedgekeurd door de Antwerpse provincieraad. Met dit plan bepaalt de provincie Antwerpen wat haar visie is over de ruimtelijke invulling van grondgebied, waar kunnen woningen gebouwd worden, waar kan de industrie voorzien worden en waar bossen en weilanden de voorrang krijgen.

Om een oplossing te bieden aan hedendaagse knelpunten en om op de ingeslagen weg verder te gaan, moet dit ruimtelijk structuurplan herzien en geactualiseerd worden. ‘We hebben nu een aantal aanpassingen goedgekeurd om tot 2012 ons ruimtelijk beleid verder te kunnen uitvoeren’, aldus gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (open vld). ‘Eén van de belangrijkste studies die we uitgevoerd hebben is het onderzoek naar de woontendensen en –behoeften in onze provincie’.

Woonbehoefte

‘Met deze woonbehoeftestudie hebben we een zicht gekregen op de woonbehoefte en de potentiële woningvoorraad van onze provincie’, verklaart Koen Helsen. ‘Meer bepaald de verdeling van wonen in stedelijk gebied en wonen in buitengebied’. Naar de normen van het Vlaamse gewest zouden 65 % van de gezinnen in stedelijk gebied moeten wonen en 35 % in het buitengebied. Voor deze berekening hebben zij als ijkpunt het aantal gezinnen genomen dat onze provincie telde in 1991.

Niet onmiddellijk nog een zeer realistisch uitgangspunt, gezien de stijging van één-oudergezinnen. Ook de migratie van het stedelijk gebied naar het buitengebied zorgt er voor dat deze opgelegde normen niet kunnen waargemaakt worden.

Daarom werd er bij de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan een nieuw ijkpunt bepaald, nl. het aantal gezinnen dat de provincie Antwerpen telde in 2007. ‘Hierdoor krijgen we terug een realistische kijk op de behoefte aan bijkomende woningen in onze provincie’, aldus gedeputeerde Koen Helsen. Dit heeft vanzelfsprekend ook een weerslag op de woonprogrammatie van de verschillende gemeenten. De provincie zal dan ook de resultaten van de studie overmaken aan haar 70 gemeentebesturen, zodat zij de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren in hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Om de herziening en de actualisering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan nader toe te lichten organiseert het provinciebestuur op 20 mei om 20.00 uur een informatievergadering in de raadszaal van het provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22 te Antwerpen).

Bron: Provincie AntwerpenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld