Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, april 14, 2010 16:00 - Geen reacties

Opletten met de vermelding in de notariële akte

14
apr2010

Onlangs kreeg ik een bankgift van mijn ouders voor de gesplitste aankoop van een woning (vruchtgebruik/blote eigendom). In de notariële aankoopakte wordt verwezen naar die bankgift. Nu zal de fiscus toch 3 % schenkingsrechten toepassen op de bankgift. Is dat wettelijk?

Ja, dat is wettelijk. Het gaat om een technische materie, die we zullen proberen zo eenvoudig mogelijk voor te stellen. Juridisch gezien, is het zo dat een toevallige vermelding in een notariële akte wordt belast als het de bedoeling is om een titel te verwerven.

Concreet betekent dit dat een loutere vermelding van een handgift in een akte in aanwezigheid van de begiftigde voldoende is om de roerende schenkingsrechten opeisbaar te maken. Dat gebeurde hier door de vermelding ‘eigen middelen voortkomend uit een handgift van de ouders’. Daar is voldoende eenduidige rechtspraak over.

In dit geval ging het om een handgift, maar hetzelfde geldt als het om een bankgift zou gaan of een andere vorm van een onrechtstreekse schenking (bijvoorbeeld het kwijtschelden van een schuld). Het is jammer maar normaal dat het schenkingsrecht moet worden betaald. Vermijd dus om een bankgift of handgift te vermelden in een notariële akte.

Een belangrijke uitzondering op die regel is als dat gebeurt in het kader van een wettelijke verplichting, namelijk een onroerende wederbelegging. Het schenkingsrecht is niet verschuldigd indien de vermelding als oorzaak een wettelijke verplichting heeft.

Johan Adriaens, Onafhankelijk vermogensplanner & Vennoot-zaakvoerder Neven & Partners

Bron: TrendsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld