Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, oktober 21, 2009 16:52 - Geen reacties

Ook in 2010 provinciale aandacht voor ruimtelijke ordening

21
okt2009

Op 1 september 2009 ging een nieuwe wetgeving inzake ruimtelijke ordening van kracht, de ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’. Voor het provinciaal niveau zal dit voor nieuwe uitdagingen inzake bouwberoepen zorgen. In deze codex werd namelijk een strikte timing vastgelegd inzake het afleveren van bouwvergunningen. ‘Wanneer gemeenten deze timing niet respecteren betekent dit automatisch een weigering van de vergunning en kan beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie’, verduidelijkt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (open vld).

Welk effect dit zal hebben kan pas volgend jaar ingeschat worden, maar vermoedelijk zal dit toch wel een stijging van het aantal ingediende dossiers betekenen. ‘Gelukkig hebben we in de afgelopen twee jaar een inhaaloperatie gedaan op het vlak van de behandeling van deze dossiers’, stelt de deputé.

Herziening RSPA
Na een jaar van studie en onderhandelen met de Vlaamse overheid werd er van start gegaan met de partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA). Gedeputeerde Koen Helsen hoopt hiermee de 70 gemeenten van onze provincie meer ruimte te kunnen geven voor een efficiënt woonbeleid en voor bijkomende economische ontwikkeling.

Weekendzones
Naar de problematiek van de weekendzones toe kunnen we van een doorbraak in het dossier spreken. Via een algemene werkwijze die in een eerste fase getoetst werd in de drie pilootgemeenten Essen, Wuustwezel en Herselt, zal nu een duidelijk kader geboden worden voor al de weekendzones op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Ruimte voor sport
In 2010 wil gedeputeerde Koen Helsen werk maken van een oplossing voor de inrichting van golfterreinen. Er zal een afgewogen keuze gemaakt worden uit de vele aanvragen en de ruimtelijke problematiek van de gekozen sites wordt aangepakt.

Gebiedsgericht beleid
Gebiedsgericht beleid is een vrij nieuw beleidsdomein, waarmee de provincie zeer specifieke noden van bepaalde gebieden wil traceren en mee helpen oplossen. In 2009 werden reeds vier projecten opgestart, nl. de Kempense Meren, de Fortengordels rond Antwerpen, het project Kanaal Dessel –Turnhout – Schoten en de Glastuinbouw Noorderkempen.

Ook voor de inplanting van windturbines wil de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening een kaderplan opstellen. Dit moet de Vlaams stedenbouwkundig ambtenaar een eerste toetskader bieden om vergunningen af te leveren, met de bedoeling een wildgroei tegen te gaan.

Bron: Provincie AntwerpenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld