Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op vrijdag, mei 21, 2010 17:07 - Geen reacties

Kostenbesparing voornaamste motivatie voor energiebesparing

21
mei2010

De aandacht voor energiebesparing in bedrijfsgebouwen neemt nog steeds toe. Wel wordt de aandacht steeds meer ingegeven door de kostenbesparing die met het besparen van energie kan worden gerealiseerd. Daarnaast worden energiebesparende maatregelen steeds vaker genomen om het binnenmilieu te verbeteren en klachten te reduceren. Dit blijkt uit onderzoek onder facilitair managers, installateurs en adviseurs, dat USP Consultancy onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL (voorheen SenterNovem).

Ondanks geslonken budgetten is er nog steeds groeiende aandacht voor energiebesparing. Bij 59% van de organisaties is het een veel besproken onderwerp. Wel blijkt de aandacht voor het thema in veel gevallen niet voortgekomen uit milieuoverwegingen. Slechts 37% van de facilitair managers noemt dit als reden om met energiebesparing aan de slag te gaan. Ook wettelijke verplichting is geen voorname drijfveer; slechts één op de drie facilitair managers noemt dit als reden. Daarentegen is maar liefst 84% van de facilitair managers gemotiveerd om energiebesparende maatregelen te nemen ten behoeve van een gezond binnenmilieu. Ook zijn zij in hoge mate (78%) bereid maatregelen te nemen als daarmee het aantal klachten over installaties afneemt.

Kostenbesparing en marketing

Installateurs en adviseurs geven daarbij in groten getale (70%) aan dat energiebesparing de komende jaren in belang zal toenemen vanwege kostenbesparing. In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgen zij over dit onderwerp dan ook veel vragen van hun klanten. Dit beeld wordt versterkt door de facilitair managers; maar liefst 79% vindt het aandeel van de energiekosten in de totale kosten groot genoeg om maatregelen in dit kader interessant te maken. Wel is er steeds minder budget voor energiebesparing; slechts 30% van de respondenten geeft aan dat er voldoende budget is. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 39% en het jaar daarvoor 47%.

Een CO²-reducerend huisvestingsbeleid wordt verder steeds vaker genoemd als instrument om marketing mee te bedrijven. 60% van de facilitair managers (een stijging van 8% ten opzichte van 2009) ziet energiebesparing als een nuttig en onderscheidend middel in tijden van toenemende concurrentie en aandacht voor duurzaamheid.

Zorg scoort goed

Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat de zorgsector actiever is op het gebied van energiebesparing dan de sector kantoren. In de zorg staat het onderwerp hoger op de agenda en de sector neemt sneller maatregelen. Beduidend meer facilitair managers in de zorg dan in de sector kantoren hebben de afgelopen jaren energiezuinige verlichting toegepast; 67% versus 57%. Voor het goed afstellen van klimaatinstallaties (49% versus 35%) en stooklijnen (43% versus 32%) geldt hetzelfde. Ook voor de toekomst zijn de cijfers rooskleuriger. In de kantorensector geeft 38% aan de komende drie jaar geen energiebesparende maatregelen te nemen. In de zorg bedraagt dit percentage 27%.

Slimme Energie

In opdracht van het Ministerie voor WWI voert Agentschap NL de campagne Slimme Energie uit. Hiermee ondersteunt Agentschap NL facilitair managers en gebouwbeheerders om energiebesparing in kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen te realiseren. Dit zorgt voor verbetering van het milieu, meer comfort en bovenal een aanzienlijke kostenbesparing. Uit het onderzoek van USP Consultancy blijkt dat een groeiend aantal facilitair managers, adviseurs en installateurs Slimme Energie kent. Ook vindt één op de drie facilitair managers dat de campagne heeft geleid tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Kijk op www.slimme-energie.nl voor meer informatie over maatregelen, hulpmiddelen en financieringsmogelijkheden.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld