Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, juni 11, 2010 19:00 - Geen reacties

Inhaaloperatie voor scholenbouw levert 20.000 manjaren werk op

11
jun2010

Gisteren werd bekend gemaakt dat de Vlaamse overheid met Fortis Real Estate tot een financial close is gekomen. Dat is goed nieuws voor de bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft berekend dat de alternatief gefinancierde inhaaloperatie voor de scholenbouw ongeveer voor 20.000 manjaren werk zal opleveren in de bouw zelf en in bouwverwante sectoren. Het is de bedoeling het programma over de komende zes jaar te spreiden. Dit betekent gedurende al die zes jaar werk voor ongeveer 3.300 mensen. Bovendien zullen de leerlingen omwille van de onderhoudsgaranties over 30 jaar die in het systeem vervat zitten, over een beter onderhouden lesinfrastructuur beschikken dan tot nu toe het geval was.

De alternatief gefinancierde inhaaloperatie voor de scholenbouw kent reeds een lange voorgeschiedenis. Het Vlaams parlement heeft het decreet hierover reeds in 2006 goedgekeurd. De VCB is dan ook tevreden dat het langverwachte investeringsprogramma nu eindelijk effectief van start kan gaan. Het programma betekent een belangrijke stimulans voor de bouwsector. Niet alleen de scholen maar ook de bedrijven hebben zich reeds lange tijd op dit programma voorbereid en wensen dat de werken nu zo snel mogelijk kunnen worden toegewezen.

Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid – ondanks de vereiste besparingsinspanningen – dit en volgend jaar niet zou besparen op haar investeringsbudget. Maar het is duidelijk dat we vanuit het reguliere budget wellicht niet meer kunnen verwachten dan een status-quo. Om de slabakkende bouw een extra duw in de rug te kunnen geven is het belangrijk dat de reguliere middelen nu met alternatief gefinancierde middelen kunnen worden aangevuld. In de huidige budgettaire situatie is alternatieve financiering de enige mogelijkheid om de overheidsinvesteringen in bouwwerken te doen toenemen.

Bovendien zal de inhaaloperatie niet alleen de bouw en de tewerkstelling in de bouw ondersteunen. Dit programma zal ook de historische achterstand in de investeringen in de scholenbouw kunnen wegwerken. Recentelijk is er trouwens nog een uitdaging bijgekomen. Doordat de demografie weer opveert, zullen er in de nabije toekomst opnieuw meer jongeren komen en zal de schoolbevolking in basis- en secundair onderwijs weer toenemen.

De nieuwe schoolgebouwen zullen ook duurzamer zijn dan voorheen. Doordat het financieringssysteem voorziet in een onderhoudsverbintenis voor 30 jaar, zullen ontwerpers en aannemers meer dan voorheen aandacht hebben voor duurzaamheid. Het is in hun belang dat de gebouwen zo worden ontworpen en gebouwd dat zij zo lang mogelijk meegaan.

De schoolgebouwen zullen niet alleen van in het begin onderhoudsvriendelijker worden uitgebouwd. Zij zullen nadien ook grondiger dan nu worden onderhouden. Terwijl het onderhoud van schoolgebouwen nu vaak verdoken zit in de werkingskosten van de scholen, zal het expliciet deel uitmaken van de verplichtingen van de private partners. De private partners zullen de gebouwen in optimale vorm beschikbaar moeten houden gedurende 30 jaar. Als hun werk op dit vlak te wensen overlaat, zullen zij daar de financiële gevolgen van ondervinden en bijvoorbeeld een lagere beschikbaarheidsvergoeding krijgen.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld