Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op zaterdag, oktober 30, 2010 9:51 - Geen reacties

Groen licht voor duurzaam woonproject Clementwijk

30
okt2010

De uibreiding van de Clementwijk te Sint-Niklaas met een nieuwe duurzame woonwijk van 700 lage-energiewoningen is markttechnisch haalbaar. Dat is het besluit van IDEA Consult, het Brusselse onderzoeksbureau dat in opdracht van de partners de haalbaarheid van het masterplan heeft onderzocht. Het project, gelegen in het noorden van de Sint-Niklase agglomeratie, zal deels voorzien in sociale en bescheiden woningen. Het gaat om één van de grootste voorziene duurzame woonontwikkelingen in België tot op heden. Ontwikkelaars zijn de stad Sint-Niklaas, intercommunale Interwaas, de sociale huisvestingsmaatschappijen Waasse Landmaatschappij en Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en de private ontwikkelaar Matexi.

Afgaande op de meest recente plannen, worden op wijkniveau reeds een aantal duurzaamheidsingrepen doorgevoerd. De grachtenstructuur van het polderlandschap blijft behouden, wat zorgt voor een natuurlijke afvoer van het overtollige oppervlaktewater. De woningen worden dan weer gepland rond een centraal gelegen park. Verder is de wijk autoluw, de nadruk ligt expliciet op vervoer per fiets en het openbaar vervoer. Dit komt tot uiting in de centrale plaats die de fietswegel en de vrije busbaan krijgen in het plan. De woningen zelf zullen minstens een energieprestatiecoëfficiënt hebben van E60, terwijl de huidige Vlaamse norm voor nieuwbouw E80 bedraagt.

De haalbaarheid van het project is onder andere het gevolg van een exponentiële stijging van de interesse en de investeringen in duurzaam wonen in Vlaanderen. Bovendien toont IDEA Consult aan dat de regio van Sint-Niklaas nu reeds een relatief ‘groene’ regio is op gebied van nieuwbouwwoningen in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Ook het bevolkingsprofiel van de Stad Sint-Niklaas leunt grotendeels aan bij het consumententype van grootschalige duurzame investeringen. Tot slot zijn ook recente demografische trends, prognoses en migratiecijfers van regio Sint-Niklaas positief in het licht van de voorziene ontwikkeling.

De realisatie van de wijk past volgens de studie goed binnen de algemene ontwikkelingsdynamiek van de stad Sint-Niklaas. Ze sluit immers aan op de zich ontwikkelende noord-zuid as over het station, de Grote Markt en het Waasland Shopping Center. Om te voorkomen dat de wijk zich als een apart en losstaand geheel binnen Sint-Niklaas ontwikkelt, moet wel gezorgd worden voor andere functies dan wonen. Zo kan een interessante wisselwerking ontstaan tussen de duurzame wijk en de rest van de stad en zijn inwoners. Ook het nastreven van een intergenerationele mix van bewoners, via aangepaste woningen, zal zorgen voor een meer heterogene en op de rest van de stad aansluitende ontwikkeling.

Volgens IDEA Consult houdt de relatief stabiele lokale vastgoedmarkt ruim voldoende groeipotentie in. Dit terwijl de vastgoedprijzen voorlopig nog grotendeels ontkomen aan de druk vanuit Gent, Antwerpen en Brussel. Dit kan potentiële nieuwe inwoners van buiten de streek aantrekken, wat gezien de realisatie van andere grote woonprojecten te Sint-Niklaas en omgeving toch noodzakelijk zal zijn. De partners wensen immers de commercialisatie van de uitbreiding van de Clementwijk op korte termijn te lanceren. Het organiseren van extra betrokkenheid bij mogelijke geïnteresseerden door info- en inspraakmomenten in te lassen kan daarbij nieuwe geëngageerde inwoners over de streep halen. Dit is reeds succesvol gelukt in gelijkaardige wijken in Nederland en Duitsland.

Momenteel wordt het voorontwerp voorbereid. De start van de werken wordt voorzien in 2012 en wordt gerealiseerd in twee fasen, waarbij de eerste fase aansluit bij de bestaande Clementwijk. De voorziene realisatiehorizon voor het project is 10 jaar.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld