Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, juli 7, 2011 21:05 - Geen reacties

Extra voorwaarden voor bouw in overstromingsgebieden

07
jul2011

Het Vlaams Parlement heeft bijna unaniem de aanbevelingen aangenomen om wateroverlast in de toekomst beter te vermijden. De initiatiefnemers, meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a en oppositiepartij Open Vld, stellen voor om de bodem zo weinig mogelijk te verharden zodat water maximaal kan infiltreren. Ook pleiten ze voor extra voorwaarden voor bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. De watertoets moet strenger.

Na de wateroverlast van november 2010 en januari 2011 richtte het Vlaams parlement de bijzondere commissie wateroverlast op. Die commissie moest voorstellen formuleren om het waterbeheer bij te sturen. Het risico op overstromingen is in Vlaanderen anno 2010 namelijk 20 procent groter dan in 1996. Het economische risico van overstromingen in Vlaanderen wordt tussen de 100 en de 200 miljoen euro per jaar geraamd.

Bodem nauwelijks verharden
Met hun resolutie sturen CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld een resem aanbevelingen naar de Vlaamse regering. Startpunt in de voorstellen is de zogenaamde drietrapsstrategie: eerst water vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren. Dat betekent onder meer dat men de bodem zo weinig mogelijk mag verharden en het water maximaal moet laten insijpelen. Ook bevelen de initiatiefnemers aan om hemelwater af te koppelen van de riolering en maximaal te herbruiken.

De resolutie roept ook op om indien mogelijk niet te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Als er toch gebouwd wordt, moet dat “waterschadebestendig en met maximaal behoud van het waterbergend vermogen” gebeuren. Voor de watertoets, die in 2003 werd ingevoerd om de impact van bouwplannen op de waterhuishouding te toetsen, is een evaluatie en vereenvoudiging nodig. Het instrument moet vooral versterkt worden, aldus de initiatiefnemers.

Bouwen
Het parlement stemde uiteindelijk de resolutie met 95 ja-stemmen tegen drie maal neen. Een alternatieve resolutie van Hermes Sanctorum (Groen!) werd afgewezen. Hij vindt dat verschillende elementen onvoldoende verduidelijkt worden in de resolutie. De watertoets moet voor hem ook bindend zijn. “De watertoets mag niet onderhevig zijn aan politieke willekeur” zodat in overstromingsgevoelige gebieden niet langer gebouwd wordt. Open Vld had in eerste instantie een eigen resolutie omdat het dossier te traag vorderde, maar sloot zich aan bij de meerderheidspartijen.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege – ze woonde als enige minister de volledige plenaire zitting bij – toonde zich tevreden dat de aanbevelingen nog voor het zomerreces goedgekeurd werden. Zo kunnen ze reeds in het najaar opgenomen worden in nieuwe beleidsbrieven.

Bron: Het Laatste NieuwsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld