Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op maandag, juni 21, 2010 16:22 - Geen reacties

Energieverlies via Amsterdamse daken in kaart

21
jun2010

Amsterdam heeft als tweede gemeente in Nederland het energieverlies via daken in kaart gebracht. De resultaten zijn vanaf vandaag te zien in de dakscan van Amsterdam. De kaart geeft woningcorporaties, particuliere huiseigenaren en de gemeente gericht informatie over warmteverlies via hun daken. Er zijn zes nachtvluchten uitgevoerd om de hele stad in beeld te brengen. Een infraroodcamera, ingebouwd in een vliegtuig, bepaalde de temperatuur van de daken. Temperatuurverschillen kunnen duiden op energieverlies via het dak.

De dakscan is uitgevoerd door Dakwacht, op initiatief van Ymere en in opdracht van alle corporaties en de gemeente Amsterdam. Het is het eerste klimaatproject dat deze partijen gezamenlijk initiëren en financieren en is daarmee een unicum. Om een thermografische foto van heel Amsterdam te kunnen maken zijn zes nachtvluchten in maart 2009 en maart 2010 gemaakt.

30% energieverlies via daken
Investeren in energiebesparing is noodzakelijk. Zo wordt 70% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door gebouwen in Amsterdam. Hier ligt een forse opgave voor de gemeente, stadsdelen, de vastgoedsector, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren, maar er is ook veel winst te behalen. De dakscan levert inzicht in warmteverlies via daken en geeft aan waar corporaties, huiseigenaren en de gemeente gericht onderzoek kunnen doen om de juiste maatregelen te nemen. Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak. Daarentegen zijn daken wel het eenvoudigste deel van het gebouw om te isoleren, tegen relatief lage kosten.

Maarten van Poelgeest, wethouder Klimaat en Energie: “Minder energie gebruiken levert op termijn altijd geld op. De prijs van olie en gas zullen onherroepelijk stijgen. Investeringen in isolatie zijn dan ook niet alleen nodig, maar vooral verstandig.”

De thermografische beelden brengen daktemperaturen in kaart. Deze daktemperaturen kunnen inzicht geven in waar warmteverlies via het dak plaatsvindt. Dit kan duiden op goede of slechte isolatie.

Bewustwording en prioriteiten
Op de eerste plaats is dit project bedoeld om bewustwording te creëren. De scan laat zien in welke mate er in een gebouw of woning sprake is van warmteverlies, maar geeft geen zicht op de oorzaak. De woningcorporaties zullen de gegevens meenemen bij de meerjarenonderhoudsplanningen waarin verschillende energiegegevens, zoals energielabels en energiegebruikgegevens, worden meegewogen. De gemeente krijgt op deze wijze ook aanvullende informatie over de eigen gebouwen. Ook particulieren kunnen via deze dakscans hun eigen woning of pand bekijken. Warmteverlies via het dak kan dan aanleiding zijn om contact op te nemen met de verhuurder óf om als eigenaar zelf eens te kijken naar de isolatie van het dak. Met relatief eenvoudige ingrepen kan de eigen woningbezitter fors besparen op zijn energierekening.

Corporaties
De helft van het totale aantal woningen (390.000) in Amsterdam is een sociale huurwoning. De dakscan is daarmee voor de corporaties een belangrijk middel in de aanpak van energiebesparende maatregelen in het woningbestand. Naast gegevens over de energielabels, de staat van onderhoud van de woningen en gegevens over het energiegebruik, is de dakscan een belangrijk middel om meer doelgericht prioriteiten te stellen in de onderhoudsplanningen. De dakscan geeft inzicht in complexen waar nader onderzoek naar dakisolatie gericht kan plaatsvinden.

Pablo van der Laan, directeur Onderhoudsstrategie van Ymere: “Ymere wil binnen vijftig jaar een CO2-neutrale gebouwde omgeving realiseren. Daarom gaan we per jaar minimaal duizend woningen isoleren. Deze scan helpt om prioriteiten te kunnen stellen in onze meerjarenonderhoudsplanning. Daar beginnen waar snel effect is te bereiken.”

Gemeente Amsterdam
Om de ambities uit `Nieuw Amsterdams Klimaat’, het energie- en klimaatprogramma van de gemeente Amsterdam te bereiken, is energiebesparing een van de belangrijkste pijlers. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen ondersteunen de dakscan dan ook van harte. Het geeft goed inzicht in de winst die met een gefundeerde aanpak van dakisolatie is te behalen. Dit vraagt een gemeenschappelijke inzet van de gemeente, woningbouwcorporaties en particulieren.

Bron: Gemeente AmsterdamReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld