Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, november 29, 2010 11:16 - Geen reacties

CIB vraagt dringend versterking van de private huurmarkt

29
nov2010

Naar aanleiding van haar 11de Vastgoedcongres vraagt CIB Vlaanderen, de beroepsvereniging van Vlaamse vastgoedprofessionals, dat de overheid de vrije huurmarkt helpt te versterken, het eigen optreden op de woonmarkt bijstuurt en ook nieuwe impulsen geeft voor een vastgoedvriendelijk beleggingsklimaat.

Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen: “Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche, moet de vele maatregelen die ze vandaag voorbehoudt voor, bijvoorbeeld, de Sociale Verhuurkantoren dringend open trekken naar alle vormen van private (vrije) verhuur. Het is niet langer verdedigbaar dat niet de concrete huurder, maar wel het ‘statuut’ van wie verhuurt, bepalend is voor het al dan niet in aanmerking komen voor overheidssubsidies.”

Met als thema “Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt” bracht CIB Vlaanderen op haar 11de Vastgoedcongres in Oostende ruim 1.100 vastgoedprofessionals samen voor een debat over het woonbeleid in Vlaanderen.

Met haar actuele voorstellen beoogt CIB Vlaanderen vooral een nieuwe dynamiek te brengen in de private (vrije) huurmarkt. Beschikbaarheid, kwaliteit, woonomgeving, betaalbaarheid, woonzekerheid vormen de klassieke punten van debat over het woonbeleid. De overheid focust al jaren sterk op ‘eigendomsverwerving’ en op de sociale huurmarkt. Maar haalt alles samen maar wisselend succes. Het belang van de private huurmarkt (op vandaag goed voor zowat 19% van de woonmarkt – naast 74% eigenaars, 7% sociale huurders) wordt voor CIB Vlaanderen fel onderschat: “Het stimuleren van de vrije huurmarkt vormt mee een oplossing voor de woonproblematiek in Vlaanderen”.

In haar slottoespraak vroeg Kristien Berkein, voorzitter CIB Vlaanderen, meer aandacht voor de vastgoedmakelaardij als actieve schakel in het woonbeleid in Vlaanderen. CIB Vlaanderen stelt tevreden vast dat Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Wonen, heel wat positieve maatregelen plant met het oog op het realiseren van goed, kwalitatief en betaalbaar wonen. CIB Vlaanderen stelt zich wel vragen bij de concrete implementatie van een aantal maatregelen die in de recente Beleidsbrief Wonen 2010-2011 door de minister worden aangekondigd.

Zo is CIB Vlaanderen het oneens met de visie dat enkel eigenaars die verhuren via Sociale Verhuurkantoren fiscaal moeten ondersteund worden. Kristien Berkein: “Deze keuze leidt niet alleen tot discriminatie, maar betekent voor de vastgoedmakelaar ook regelrecht een concurrentievervalsing.” CIB Vlaanderen wil vastgoedmakelaars en rentmeesters, in samenwerking met de lokale overheden, een betekenisvolle rol laten opnemen in het woonbeleid. Het lagere segment van de huurmarkt kan door de vastgoedmakelaardij worden gestimuleerd. “Dit betekent wel dat de vastgoedmakelaars/rentmeesters door de overheid actief worden betrokken en niet worden uitgesloten van de voordelen die de overheid toekent aan de Sociale Verhuurkantoren en hun klanten.”

CIB Vlaanderen vraagt ook dat (semi-) publieke actoren op de woon- en vastgoedmarkt zich in eerste instantie richten op hun maatschappelijke taak. “Wanneer stadsontwikkelingsbedrijven en autonome gemeentebedrijven hun sociale focus en het daaraan gekoppelde doelgroepenbeleid verlaten, dan moeten de vele SOB’s en AG’s op de vastgoedmarkt minstens samenwerken met de private sector”, zo stelt Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen. “Vandaag komt het ons eerder voor dat de groeiende verzelfstandiging de Publiek-Private-Samenwerking (PPS) in de weg gaat staan. Wat een foute evolutie is. Als de SOB’s en AG’s zich dan op de private markt begeven, moet elke vorm van subsidiëring en ongelijke fiscale behandeling achterwege blijven”, valt bij CIB Vlaanderen te horen.

CIB Vlaanderen breekt ook een lans voor een vastgoedvriendelijk beleggingsklimaat, ook ter versterking van de private huurmarkt. CIB Vlaanderen vraagt een dringende herziening van het fiscaal regime van inkomsten uit onroerende verhuur. Vandaag genieten roerende inkomsten van een veel gunstiger fiscaal regime dan onroerende inkomsten en we vragen deze ongelijke behandeling weg te werken. Kristien Berkein: “Het invoeren van een vrijstellings- of verminderingsregeling voor successie- en schenkingsrechten voor eigenaar-verhuurders is een must. Wanneer deze maatregelen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan investeringen voor renovatie en maatregelen om de energie-efficiëntie van huurwoningen te verbeteren, verhogen we tevens het wooncomfort van onze huurders.”

Bron: CIB VlaanderenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld