Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, september 25, 2009 13:43 - 1 Reactie

Bouwlustigen raken in geldnood door faillissement van bouwfirma

25
sep2009

Een tiental bouwlustigen zit plots opgezadeld met financiële problemen omdat hun bouwfirma de boeken neerlegde. Hun voorschotten lijken ze kwijt. ‘Ik heb al bijna 100.000 euro neergeteld, zit met een torenhoge lening en blijf met lege handen achter’, vertelt gedupeerde Nathalie Van Wiele.

De Confederatie Bouw wijst op het bestaan van de woningbouwwet, die bouwlustigen beschermt tegen dergelijke onverwachte gebeurtenissen. ‘Maar wie een contract afsluit, moet dat wel grondig uitpluizen.’
Net voor het bouwverlof begonnen in Kieldrecht de werken aan het nieuwe huis van Nathalie Van Wiele en haar partner. Na het verlof volgde het gelijkvloers, sinds twee weken blijven de bouwvakkers evenwel weg. Enige uitleg blijft uit. Blijkt dat hun bouwbedrijf, Terco uit het West-Vlaamse Heule, failliet is. “De werken zijn twee weken geleden gestopt, zonder enige verwittiging”, vertelt Van Wiele. “Na dagenlang vruchteloos bellen kwamen we via via te weten dat het bedrijf in slechte papieren zat, en dat een faillissement onafwendbaar leek.”

Een serieuze financiële aderlating, zo blijkt. “We hadden al 75.000 euro voorschot betaald aan de firma. Daarbij had ik ook al voor 15.000 euro zelf materiaal aangekocht. In ruil daarvoor heb ik een halve ruwbouw gekregen: een onafgewerkt gelijkvloers. De rest van het geld lijk ik voorlopig kwijt. Komt daar nog eens bij dat onze lening gewoon blijft doorlopen, en dat ik al nieuw materiaal besteld heb. Die rekening verwacht ik nog, maar geen idee hoe ik die moet betalen. De zaakvoerder van Terco heb ik al talloze keren proberen te contacteren, maar zonder succes. Hun materiaal lieten ze gewoon achter.”

Gisteren legde Terco de boeken neer bij de Kamer van Koophandel in Kortrijk, vandaag wordt er het faillissement uitgesproken. “Dat betekent dat de aangestelde curator de werf zal confisqueren, tot hij heeft uitgepluisd wat wie toekomt”, zucht Van Wiele, die vreest dat de zaak ellenlang zal aanslepen. “De winter komt er aan, we hebben een poreuze steen gebruikt, dus ik vrees voor de gevolgen. Maar voorlopig kan ik niet veel doen, behalve afwachten.”

Primaire ruwbouw
In Ninove zit Elke Janssens met hetzelfde probleem. Ook zij ging met Terco in zee en dreigt nu haar geld te verliezen. “125.000 euro voorschot heb ik al betaald aan Terco. Op de werf staat nu een ruwbouw in de meest primaire vorm, de muren die er nu staan zijn nog geen 50.000 euro waard. Bovendien is er onlangs een muur omgevallen, en die blijft daar liggen.”

Van de firma heeft ze al maandenlang niemand meer gehoord, telefoons blijven consequent onbeantwoord. “Dat de firma failliet is, ontdekte ik pas toen ik vorige week een advocaat in de arm nam. Die stuurde een aangetekend schrijven, en zo kwam de zaak aan het licht. Wat er nu staat te gebeuren? Geen idee.” Ondanks herhaaldelijke pogingen was ook gisteren niemand bereikbaar bij Terco.

Woningbouwwet
Over het dossier Terco kan de Confederatie Bouw zich niet uitspreken, maar de organisatie wijst er op dat er wel degelijk regels bestaan die de bouwlustigen beschermen. “De woningbouwwet beschermt mensen die bouwwerken laten uitvoeren”, stelt Véronique Vanderbruggen van de Confederatie. “Het is dus niet zo dat wie begint te bouwen het risico neemt alle geïnvesteerde fondsen zomaar te verliezen.”

Wel raadt Vanderbruggen bouwlustigen aan om het contract dat ze afsluiten met ondernemers of bouwfirma’s grondig uit te pluizen, om na te gaan of dat wel conform de wet is opgesteld. “Als het contract voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, weet de bouwer zich beschermd. De woningbouwwet kan aannemers bijvoorbeeld verplichten om voor het aanvangen van de werken een borgstelling te storten. In geval van problemen kan de bouwer dan eventueel een beroep doen op dat fonds, om toch een deel van de voorschotten te recupereren.”

Informatie over de bouwwetgeving is onder meer te vinden op www.ikzoekeenvakman.be.

Nathalie Van Wiele: De curator zal de werf confisqueren om uit te pluizen wie wat toekomt. Zo blijft de zaak aanslepen

Bron: De Morgen1 Comment

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Europees Garantiefonds voorschotten
jul 4, 2010 18:31

Vanaf nu: beschermd voorschot betalen!

Dat het met deze betaalde voorschotten nog wel eens “mis” kan gaan wijst de praktijk uit. Gaat een verkoper failliet dan is de consument zijn betaalde voorschot veelal kwijt. Door inschakeling van het Europees Garantiefonds Voorschot betalingen (EGFV) is het betaalde voorschot nu voor 100% gegarandeerd en verkrijgt de consument zekerheid!. Bij de aanschaf van bijv. een nieuwe keuken verlangt de keukenleverancier een aanbetaling van bijv. 20% over de aanschafwaarde. De consument dient deze aanbetaling te voldoen op de rekening van de leverancier. Gaat nu de leverancier failliet dan valt het betaalde voorschot in de failliete boedel en krijgt de consument veelal niets meer terug van het betaalde voorschot. Dat deze situatie vrij regelmatig voorkomt is bekend; we hoeven maar naar het aantal faillissementen te kijken en de daarbij in het oog springende grote namen. EGFV heeft deze zaak onderzocht en bezien op welke wijze de consument 100% zekerheid geboden kan worden. Het systeem werkt eenvoudig en is bijzonder doeltreffend. Gaat een consument een aankoop doen waarbij de leverancier een aanbetaling verlangt dan informeert hij de leverancier op het EGFV. De leverancier kan vervolgens on line een overeenkomst aan maken; het verlangde voorschot zal gestort worden op de geblokkeerde rekening van EGFV. Uitbetaling uit het fonds kan alleen dan geschieden indien voldaan is aan de vastgelegde protocollen omtrent de levering. Hierdoor ontstaan een waarborg voor de consument aan de ene kant en een keurmerkfunctie voor leverancier aan de andere kant. Is een leverancier aangesloten dan kan de consument er van op aan te maken te hebben met een bonafide onderneming. Klachten omtrent leveringen zullen er toe leiden dat een leverancier geen gebruik meer kan maken van het systeem waardoor een zuiverende werking ontstaat. Het keurmerk van EGFV zal dan ook staan voor kwalitatief goede ondernemingen. Het door EGFV aangehouden fonds staat onder voortdurende strikte controle; betaling kan slechts geschieden nadat aan alle vereisten is voldaan en er een goedkeuring is van de consument. Doordat het fonds niet onder enig vermogen valt van een entiniteit is de zekerheid daarmee eveneens gewaarborgd. De strikte controle en de toestemming van de consument maken het systeem waterdicht en geeft de consument 100% zekerheid. Naast de werking voor de consument werkt dit systeem uiteraard ook voor bedrijven onderling; ook bedrijven kunnen dan ook gebruik maken van het EGFV. Hierdoor worden ook de door hen gedane voorschotbetalingen op leveringen volledig gegarandeerd. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: Thierry de Forche, telefoonnummer: 0032 492 97 77 31 Europees Garantie Fonds Voorschotten, tel.: +32 3 336 37 38, fax: + 32 3 336 37 39, Website: http://www.egfv.eu email: info@egfv.eu

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld