Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, januari 22, 2010 18:32 - Geen reacties

Bouw ontsnapt niet aan recessie maar heeft troeven voor herstel

Tags: ,
22
jan2010

De bouw kon niet vermijden dat zijn activiteit in 2009 (met ongeveer 4,5%) terugviel. Terwijl de economie in haar geheel zich in 2010 zal herstellen, zou de bouw blijven terugvallen. Toch heeft hij zeker troeven in het vooruitzicht van het herstel.

Het aantal vergunde nieuwe woningen, dat daalde van 51.500 in 2008 tot 47.700 voor de periode van oktober 2008 tot september 2009 (-7,3%), zou opnieuw terugvallen, met ongeveer 5 tot 10%, in 2010, en zou uitkomen op 41.000 of 42.000 stuks.

Toch wijzen we op de heel positieve bijdrage in die context van de tijdelijke daling van de btw, die het mogelijk maakte om het uitstellen van vergunde projecten te stoppen en nieuwe projecten te stimuleren.

Na een kortstondige toename eind 2008 – begin 2009, daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen voor de niet-woningbouw in 2009 met ongeveer 5%. Met een terugval die op 10% wordt geraamd, beloven de perspectieven in dit bedrijfssegment in 2010 nog somberder te worden.

Aangezien haar activiteiten hoofdzakelijk van overheidsbestellingen afhangen, bleef de burgerlijke bouwkunde grotendeels gespaard van de recessie in 2009, met zelfs een groei, die op 1% werd geraamd. Deze groei zou zelfs sterker worden in 2010 (+3%) door de gevolgen van de herstelplannen en het effect van het vooruitzicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen op de investeringen van de plaatselijke besturen.

De renovatie maakte een minder onstuimige ontwikkeling door dan de nieuwbouw, onder andere dankzij de maatregelen die de energierenovatie ondersteunen. Dit bedrijfssegment zou ook voordeel kunnen halen uit de verbetering van de algemene economische toestand en zou volgens de ramingen groeien met 1,5% in 2010, na een groei van 1,1% in 2009.

De werkgelegenheid in de bouw doet beter dan alleen maar standhouden aangezien met een terugval van 1,6% in het derde kwartaal van 2009 laatstgenoemde minder uitgesproken is dan die in de productie en dan in de rest van de economie.

Het jaar 2009 werd ook gekenmerkt door een daling van de bouwprijzen (-3,5%). Die is hoofdzakelijk te wijten aan de aanzienlijke daling van de materiaalprijzen.

Naar verwachting zal de bouw in 2011 weer een duurzaam herstel vertonen. Dit herstel kan blijven duren als de gezinnen zich ervan bewust worden dat hun bouwproject uitstellen geen zin meer heeft. De huidige voorwaarden zijn immers bijzonder gunstig: de bouwkosten stijgen niet, de tarieven voor de hypothecaire leningen zijn bijzonder aantrekkelijk, de btw werd verlaagd tot eind 2010 en een verzekering tegen inkomstenverlies wordt aan de ontleners aangeboden.

Het is dan ook des te meer aangewezen om te proberen de gezinnen ertoe aan te zetten om hun bouw- of renovatieproject zonder nog te wachten uit te voeren aangezien vanuit het standpunt van de demografische evolutie de bouwnoden voortdurend stijgen. De huidige stijging van het aantal gezinnen (+ 50.000/jaar) ligt immers hoger dan het jaarlijkse gemiddelde aantal gebouwde woningen.

Andere uitdaging die dadelijk dient te worden aangegaan om het herstel aan te pakken en zo mogelijk erop te anticiperen: de tekorten aan arbeidskrachten wegwerken in tal van bouwberoepen. Hiertoe voert de sector zijn inspanningen voor beroepsopleiding op, door het optrekken van de participatiegraad voor werknemers aan beroepsopleidingen, het uitwerken van opleiding voor jongeren door leerovereenkomsten en het onthaal en de begeleiding van jongeren in de bedrijven. De sector roept de overheid daarenboven op om de werkzoekenden meer aan te zetten om in stelsels van basisopleiding te stappen door een strenger activeringsbeleid voor werklozen in te voeren.

Bron: Confederatie BouwReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld