Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, juni 22, 2010 16:14 - Geen reacties

Aanvragen verwervingspremie in stijgende lijn

22
jun2010

Wie in Blankenberge een bestaande of nieuwe woning aankoopt of een woning bouwt kan, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden, genieten van een tweeledige toelage bestaande uit een startpremie en een vervolgpremie.

Schepen van Huisvesting, Patrick De Klerck:

“Als eerste tegemoetkoming wordt een startpremie van 2.000 euro uitbetaald. Gezien de premie eind 2006 werd ingevoerd, was het aantal ingediende dossiers in 2006 eerder beperkt tot een viertal. Vanaf 2007 werd vlot gebruik gemaakt van de premie, maar 2009 was het topjaar met 42 toegekende startpremies. We merken echter dat de aanvragen blijven stijgen… nu reeds staat de teller op 33, waardoor we hoogstwaarschijnlijk het record van vorig jaar zullen doorbreken.”

Eén van de absolute voorwaarden voor het verkrijgen van de premie is dat de te betrekken woning stedenbouwkundig vergund is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn, of dat de aanvrager het nodige zal doen om deze in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige vergunning.

Jong CD&V Blankenberge–Uitkerke stootte echter op een probleem omtrent deze voorwaarde.

Voorzitter Jong CD&V Blankenberge–Uitkerke, Jan De Soete:

“Als Jong CD&V merken we op dat vele woningen in Blankenberge niet kunnen voldoen aan deze criteria omdat destijds veel mensen een bouwovertreding hebben begaan waar niet is tegen opgetreden. De jonge koper kan dit echter niet vaststellen wegens het meestal ontbreken van een bouwkundig plan.

Eens de verkoopakte is ondertekend gaat men vervolgens naar de stedenbouwkundige dienst en vraagt een verwervingspremie aan. Enige tijd later krijgt hij/zij een brief in de bus, dat de premie niet kan toegekend worden omdat de woning niet stedenbouwkundig vergund is.”

Schepen van Huisvesting, Patrick De Klerck zegt dat er in het Schepencollege daarover nooit een opmerking is geweest en dat het volledige Schepencollege nog steeds achter deze premie staat en de toepassing ervan…

“Ten aanzien van de opmerking van Jong CD&V kan gesteld worden dat het leeuwendeel van de aanvraagdossiers betrekking heeft op gebouwen die stedenbouwkundig conform vergund werden en zijn. In uitzonderlijke gevallen dient een regularisatiedossier ingediend te worden, waarna ook in deze gevallen de premie alsnog wordt uitbetaald. Omzeggens geen dossiers werden sinds de introductie in 2006 negatief geadviseerd.

De verwervingspremie, een uniek initiatief van de stad Blankenberge, schiet dus zeker haar doel niet voorbij ! Als we mensen zouden belonen wanneer hun woning niet vergund is, geven we als stadsbestuur een foutief signaal.”

Hieronder nog eens een samenvatting van de belangrijkste
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage:

  • De aanvrager en zijn eventuele partner mogen maximum 40 jaar zijn.
  • Binnen een termijn van 6 jaar moet minstens 1 van de partners minimum 3 jaar te Blankenberge gewoond hebben.
  • Het moet gaan om de enige woning gedurende een termijn van 2 jaar voor de verwerving.
  • De woning (huis of appartement) moet stedenbouwkundig vergund zijn of ermee in overeenstemming gebracht worden.
  • De premie moet aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het verlijden van de lenings- of aankoopakte of bij ontstentenis ervan het ondertekenen van een gelijkwaardig contract. Deze documenten mogen niet vroeger dan 01 november 2006 gedateerd zijn.
  • De woning moet binnen 1 jaar na de verwerving permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Indien de woning pas instapklaar is na uitvoering van werken, heeft men 3 jaar de tijd.

Bron: Blankenberge-OnlineReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld