Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op zaterdag, oktober 29, 2011 12:12 - Geen reacties

Aantal faillissementen in bouwsector stijgt met 9% over eerste halfjaar 2011

29
okt2011
  • Aantal commerciële faillissementen in de bouwsector van januari tot juli 2011 met 9% gestegen op jaarbasis
  • Algemene activiteiten in de Belgische bouwsector in 2010 toegenomen met 0,3% in vergelijking met een daling van 3,3 % in 2009
  • Omzet in Belgische chemiesector steeg in 2010 met 15,2%

Namen, 18 Oktober. Kredietverzekeraar Atradius neemt in zijn Market Monitor de vooruitzichten voor de Belgische bouw- en chemiesector onder de loep. De bouwsector is aan een geleidelijk herstel begonnen, maar de onzekerheid houdt aan. De vooruitzichten voor de chemiesector daarentegen zien er een stuk beter uit, waarbij Atradius in dit geval over een gunstig
risicoacceptatiebeleid mag spreken.

Hevige concurrentie
Waar in België in 2009 voor de algemene activiteit in de bouwsector nog een daling met 3,3% werd geregistreerd, nam deze in 2010 met slechts 0,3% toe, waardoor een omzet van 45 miljard euro werd gerealiseerd. Tegen de achtergrond van de prestaties van de hele Belgische economie, die in 2009 daalde met 2,7% maar in 2010 groeide met 2,1%, valt dit herstel echter zwak uit. De evolutie in de bouw hinkt echter meestal achterop ten opzichte van de andere sectoren en de economische terugval duurde hier dan ook tot medio 2010.

De talrijke KMO’s die de bouwmarkt domineren voeren onderling een hevige strijd om de weinige aangeboden projecten binnen te halen. Bovendien moeten de grotere bedrijven meer en meer concurrentie dulden van de grote buitenlandse groepen die de Belgische markt betreden.

Aantal faillissementen blijft stijgen
Het aantal commerciële faillissementen tussen januari en eind juli 2011 zijn op jaarbasis toegenomen met 2,1%; in de bouw bedroeg de stijging zelfs 9%. Dit blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistieken. Atradius verwacht dat deze trend de laatste maanden van het jaar zal aanhouden, niet alleen als gevolg van de wankele algemene conjunctuur, maar ook omdat er nog steeds geen teken is van verbetering van het aantal orders, noch van de omzet en van de marges in de bouw.

Renovatie- en Civieltechnische werken blijven stabiel, woningbouw blijft gunstig
Anderzijds stelt Atradius vast dat de subsectoren Renovatie en Civieltechnische werken vrij stabiel zijn, onder andere omwille van energiemaatregelen die populair blijven. Het recent ingevoerde verlaagde belastingsregime voor renovaties geeft hier ook enige ademruimte – sinds vorige zomer kunnen woningen ouder dan 5 jaar permanent gerenoveerd worden tegen een verlaagd btw-tarief van 6% ipv 21%. De woningbouw zal, gelet op de prestaties van 2010, waarschijnlijk ook in 2011 de belangrijkste groeifactor blijven. Hoewel de appartementsbouw het de voorbije jaren zwaar te verduren kreeg omwille van een overaanbod, zijn de vooruitzichten voor de privésector toch positief, zowel voor nieuwe woningen als renovaties. De effecten van het door de overheid gesponsorde  vernieuwingsprogramma zullen echter geleidelijk verdwijnen, op langere termijn zullen afbraak en wederopbouw aan belang winnen. De ontwikkeling daarentegen van de projectmarkt (kantoren, winkels, industriegebouwen) blijft sterk afhankelijk van het  economische klimaat, waardoor de toekomst onzeker is.

Chemiesector blijft het goed doen
De Belgische chemische industriesector behoort tot ’s werelds grootste producenten. De sector is de tweede grootste productiebranche van het land en is goed voor 34,5% van het totale exportcijfer. Na een dramatisch 2009 (-17,2%) steeg de omzet in 2010 weer met 15,2% tot 52,5 miljard euro. De Belgische chemiesector is in sterke mate afhankelijk van de internationale conjunctuur, aangezien 80% van de producten wordt uitgevoerd naar andere Europese landen en naar de Verenigde Staten. In eigen land is de bouwnijverheid de belangrijkste klant.

Vergeleken met andere Belgische industrieën liggen ook het aantal wanbetalingen en faillissementen op een meer dan behoorlijk peil – één van de beste op de Belgische markt. De schadequote van de chemiesector is een van de laagste van Atradius België, waardoor het risicoacceptatiebeleid van Atradius omtrent deze sector dan ook gunstig kan worden genoemd.

Voor een uitgebreide analyse van de vooruitzichten van de bouw- en chemische industriesector in België, kunt u de volledige Market Monitor van Atradius België als bijlage vinden.

Bron: CitigateReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld