Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, maart 4, 2010 17:43 - Geen reacties

62% van sleutel-op-de-deurwoningen op grond van klant

04
mrt2010

Negen op de tien klanten van sleutel-op-de-deurbedrijven stelden dat zij opnieuw met hetzelfde bedrijf zouden werken als zij opnieuw zouden bouwen. Dat blijkt uit de tevredenheidsenquête die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zopas bij de klanten van een aantal Vlaamse sleutel-op-de-deurbedrijven heeft uitgevoerd. Bewaking van prijs, timing en kwaliteit is hun belangrijkste troef. Tegelijk toonde de enquête duidelijk aan dat de sleutel-op-de-deurbedrijven woningen op maat leveren. Voor 62% van de klanten bouwen de sleutel-op-de-deurbedrijven op gronden die de klanten zelf hebben aangebracht. Bovendien schakelen de sleutel-op-de-deurfirma’s steeds meer over op andere woonvormen dan de viergevelwoning.

De recente tevredenheidsenquête van de VCB bij de sleutel-op-de-deurbedrijven doet heel wat vooroordelen tegenover deze bedrijven sneuvelen. Zo blijkt uit de enquête dat slechts 38% van hun klanten bouwen op gronden die door de sleutel-op-deurbedrijven zelf werden aangeboden.

Bij 62% van de woningen brachten de klanten zelf de grond aan: 34% hebben de grond gekocht bij een particulier, 9% bij een notaris, 6% via een immokantoor, 6% gekregen van de ouders, 2% geërfd van familie en 5% nog op een andere manier verworven. Voor de grond waarop wordt gebouwd, stellen de sleutel-op-de-deurbedrijven zich dus zeer flexibel op. Alle mogelijkheden staan open.

Ook naar woningtype bestaat een toenemende variatie. Tijdens de laatste voorbije twee jaar bouwden de sleutel-op-de-deurbedrijven voor 29% halfopen woningen, voor 14% gesloten woningen en nog voor 57% open woningen, d.w.z. woningen met groen eromheen. Tijdens de jaren voordien – 2005, 2006 en 2007 – was het overwicht van de open woningen groter. Tijdens die drie jaren waren nog 69% van de sleutel-op-de-deurwoningen viergevelwoningen met een tuin eromheen.

De sleutel-op-de-deurfirma’s spelen dus volop in op de toenemende vraag vanuit de markt en vanuit de overheid naar compactere woningen die minder are bouwgrond in beslag nemen. Dit lukt vooral op eigen ontwikkelingen. Maar doordat zij in heel wat gevallen bouwen op gronden die de particulieren zelf aanbieden, zijn zij vaak gebonden aan bestaande perceelsgrenzen.

Tenslotte bestaat bij de sleutel-op-de-deur-bedrijven eveneens een belangrijke variatie op het vlak van bouwkost (d.w.z. exclusief de bouwgrond). Bij ongeveer een kwart van de klanten (24%) kostte de woning minder dan 160.000 euro. Bij nog eens ongeveer een kwart (27%) heeft de klant tussen 160.000 en 200.000 euro moeten betalen. Bij een volgende kwart van de klanten (24%) kostte de woning tussen 200.000 en 260.000 euro en bij de overige 25% meer dan 260.000 euro.

Dit brede gamma aan prijsklassen betekent dat de sleutel-op-de-deurbedrijven een uitermate breed publiek van kandidaat-bouwers in staat stelt een eigen woning te verwerven.

De belangrijkste redenen waarom gezinnen voor een sleutel-op-de-deurformule kiezen, zijn dat zij dan niet zelf de werken hoeven te coördineren, dat zij zeker willen zijn over het budget en over de prijs/kwaliteit-verhouding. De tevredenheidsenquête van de VCB toont aan dat de sleutel-op-de-deur-bedrijven ondanks hun toenemende flexibiliteit de verwachtingen van hun klanten op deze drie punten kunnen blijven inlossen.

Negen op de tien klanten waren dermate tevreden dat zij opnieuw met hetzelfde bedrijf zouden samenwerken als zij opnieuw zouden bouwen. De voornaamste pluspunten in de samenwerking betroffen de overeenstemming van de uiteindelijke prijs met de vooropgestelde prijs, het respecteren van de timing én het bewaken van de technische kwaliteit.

Op Batibouw stellen de sleutel-op-de-deurbedrijven hun aanbod voor in de paleizen 5 en 8.

Bron: Vlaamse Confederatie BouwReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld