Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op dinsdag, februari 16, 2010 18:22 - Geen reacties

Tuchtrechter houdt naam ‘foute’ notaris geheim

16
feb2010

De voorzitters van de Kamers van Toezicht, de tuchtrechtinstantie van het notariaat, weigeren aan het Kadaster de namen van geschorste en uit het ambt gezette notarissen door te geven.

Dat blijkt uit een brief van de gezamenlijke voorzitters van de Kamers van Toezicht die in het bezit is van deze krant. De brief van 17 december 2009 is gericht aan de directie Rechtszekerheid van het hoofdkantoor van het Kadaster in Apeldoorn.

De laatste jaren worden steeds vaker (kandidaat-)notarissen geschorst of zelfs uit het ambt gezet. Als ze tijdens die schorsing toch akten opmaken en bij het Kadaster aanbieden, zijn die wettelijk gezien niet authentiek en dus niet rechtsgeldig.

Onverenigbare handelingen
De tuchtrechters vinden dat het niet aan hen is ‘om in individuele gevallen derden actief te attenderen op bepaalde uitspraken’. Het is de verantwoordelijkheid van (kandidaat-)notarissen zelf om zich tijdens een schorsing te onthouden van ‘handelingen welke onverenigbaar zijn met hun beroepsuitoefening’.

Het Kadaster stuitte najaar 2009 voor het eerst op dit probleem. Ex-notaris Pieter W. bood de vestiging van het Kadaster in Rotterdam met enige regelmaat stukken aan over de teboekstelling van schepen.

Vastgoedfraude in Rotterdam
W. was echter in juli 2009 in hoger beroep door de tuchtrechter met onmiddellijke ingang uit zijn ambt gezet. Hij was betrokken geweest bij vastgoedfraude met panden in Rotterdamse achterstandswijken. Volgens het vonnis had hij de ’tuchtnorm in ernstige mate’ overtreden.

Hoewel W. zijn stukken aanbood als gevolmachtigde en niet als notaris, maakte hij wel gebruik van het logo en het stempel van zijn voormalige notariskantoor.

Aangeboden teboekstellingen geweigerd
De Notariswet schrijft echter voor dat een geschorste notaris de ‘schijn van het zijn van notaris’ moet vermijden. Voor het Kadaster was dit reden om de aangeboden teboekstellingen te weigeren.

Dat W. geen notaris meer is, had het Kadaster niet gehoord van de tuchtrechter maar van de KNB, de beroepsorganisatie van het notariaat.

Anonieme vonnissen
‘Het grote probleem is dat ook wij als beroepsorganisatie de vonnissen van de Kamers van Toezicht niet altijd ontvangen’, zegt Erna Kortlang, voorzitter van de KNB. ‘Als wij een notaris aanklagen, kennen wij de afloop van een procedure, maar als een privépersoon dat doet, zijn wij niet altijd op de hoogte. De vonnissen die de Kamers publiceren, zijn bovendien altijd geanonimiseerd.’

Bij de Tweede Kamer ligt al geruime tijd een wetsvoorstel om de KNB ‘foute’ notarissen centraal te laten registreren. ‘Daar zijn we erg blij mee. Dan kunnen wij die namen direct doorgeven aan het Kadaster’, zegt Kortlang. Zij vreest dat het nog wel minimaal twee jaar kan duren voor het voorstel definitief door de Tweede en Eerste Kamer is.

Kamers van Toezicht
Diverse bronnen melden dat binnen het Kadaster met ‘verbazing’ op de brief van de voorzitters van de Kamers van Toezicht is gereageerd. De kamers maken deel uit van de rechtbanken en zijn dus onafhankelijk van de KNB.

Bron: Het Financieele DagbladReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld