Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, april 13, 2010 16:36 - Geen reacties

Proficiat, u geeft 32.986 euro per jaar uit

13
apr2010

Een huishouden gaf in 2008 gemiddeld 32.986 euro uit. Een Vlaams gezin spendeert meer dan een gezin in Brussel of Wallonië. De woning blijft de belangrijkste kostenpost en slorpt een kwart van de uitgaven op.

Het huishoudbudgetonderzoek toont zwart op wit aan wat iedereen al lang vermoedt. Vrouwen geven dubbel zoveel aan schoenen uit als mannen.

Een Vlaams gezin besteedde in 2008 gemiddeld 149 euro aan schoenen en laarzen voor dames. Mannen hebben genoeg aan 74euro per jaar om fatsoenlijk geschoeid door het leven te gaan.

Dit is slechts een van de vele wetenswaardigheden die opduiken in het huishoudbudgetonderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie. Daarbij ondervraagt de overheid jaarlijks meer dan 3.600 gezinnen over hun bestedingsgedrag. Waaraan geeft een huishouden gemiddeld zijn geld uit? Onder ‘huishouden’ wordt verstaan: één of meer mensen die onder hetzelfde dak wonen.

De budgetenquête is niet zonder belang, want ze ligt aan de basis van de korf van producten aan de hand waarvan de evolutie van de consumptieprijzen wordt gevolgd. Die index van consumptieprijzen bepaalt wanneer onze lonen en sociale uitkeringen aangepast worden.

Tegenover 2000 gaf een huishouden in 2008 gemiddeld ruim 4.600 euro meer uit. Maar de verdeling van het geld over de verschillende uitgavenposten is in die periode niet echt gewijzigd. De woning neemt nog altijd de grootste hap uit het gezinsbudget. Bijna een kwart wordt besteed aan wonen. Met bijna 16procent staan de categorieën ‘voeding, dranken en tabak’ en ‘vervoer en communicatie’ op de tweede plaats. Toch als de restcategorie buiten beschouwing wordt gelaten. Over het algemeen stegen de uitgaven voor zowat alle producten in 2008 tegenover 2000.

De uitgaven voor tabaksproducten gaan tegen die trend in. Een gezin besteedde daar in 2008 gemiddeld iets minder geld aan. Dit ondanks het feit dat toch heel wat tabaksproducten duurder geworden zijn. Een huishouden gaf in 2008 231 euro uit aan tabaksproducten. In 2000 was dat nog 238 euro. De Walen zijn nu het meest gehecht aan de sigaret, terwijl in 2000 de Vlamingen nog het diepst in de buidel tastten om tabakswaren te kopen. Er worden ook minder kranten en tijdschriften gekocht. In 2000 trok een gezin daarvoor nog 190 euro per jaar voor uit. Nu is dat nog maar 175 euro. De Vlaming blijft wel de meest gretige krantenlezer.

In 2008 gaf een huishouden gemiddeld 86,53 procent van zijn beschikbaar inkomen uit. Dat bedroeg in 2008 38.123 euro. De Walen geven in verhouding tot hun inkomen het meest uit. Ze spenderen 88,35 procent van hun beschikbaar inkomen. De Brusselaars geven daarentegen maar iets meer dan 82procent van hun beschikbaar inkomen uit. De Vlaming besteedt iets meer dan 86procent en zit daarmee op het gemiddelde.

Bron: De StandaardReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld