Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, mei 10, 2010 16:28 - 2 Reacties

Opname van sociale woonprojecten eindigd op 31 mei

10
mei2010

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) herinnert de initiatiefnemers van sociale woonprojecten eraan dat elk gepland sociaal woonproject voor 2011 uiterlijk op 31 mei 2010 digitaal aangemeld moet zijn bij de VMSW.

De VMSW stelt jaarlijks het uitvoeringsprogramma sociale woningbouw op. Dat is de vertaling van het vijfjaarlijkse investeringsprogramma dat strategische keuzes inhoudt over onder meer de verhouding tussen sociale huur- en koopwoningen, nieuwbouw en renovatie, diverse woningtypes en de spreiding van nieuwe sociale woningen over heel Vlaanderen.

Het uitvoeringsprogramma sociale woningbouw bestaat uit (1) een lijst met effectieve en reserveprojecten voor sloop, nieuwbouw, renovatie en infrastructuur van sociale huurwoningen, telkens met vermelding van de geraamde kostprijs en de financieringswijze en (2) een enveloppefinanciering voor onder meer de verwerving van gronden en panden. Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma (3) een lijst van projecten voor de realisatie van sociale koopwoningen waarvoor de VMSW aan de kopers een Vlaamse Woonlening (sociaal woonkrediet) kan toestaan, het zogenaamde Bouwprogramma.

Elk gepland sociaal woonproject moet na een lokaal woonoverleg dat door de gemeente wordt georganiseerd, door de initiatiefnemer digitaal worden aangemeld bij de VMSW (via www.vmsw.be), met vermelding van de verrichtingen die eraan verbonden zijn (bv. sloop, grondverwerving, renovatie, infrastructuur enz.). Voor een financiering, tenlastenneming of subsidiëring van die verrichtingen, moet ook een aanvraagdossier ingediend worden.
De uiterste datum voor de digitale aanmelding van projecten voor het uitvoeringsprogramma 2011 is 31 mei 2010.

Op basis van de aanmeldingen maakt de VMSW een voorlopige lijst van mogelijk te programmeren verrichtingen. Die lijst wordt getoetst aan de resultaten van het lokaal woonoverleg en de consistentie met het beleidsmatige investeringsprogramma. Daarmee rekening houdend stelt de VMSW een ontwerp van uitvoeringsprogramma op. Een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van het Departement RWO, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en de verschillende initiatiefnemers brengt advies uit over het ontwerp van uitvoeringsprogramma, waarna het aan de Vlaamse minister van Wonen ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Bron: VMSW2 Comments

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

mieke strubbe
feb 20, 2012 17:45

beste mensen ik heb een vraagje
zijn er ook sociale appartementen in ternat die je kunt kopen ik ben er geinterseert er voor ik zouw graag een sociale appartent kopen in ternat laaten juli me iets weten nog maals bedankt op voorant beste groetjes mieke

Hendrik
mrt 2, 2012 14:29

Beste, lees even een aantal artikels op deze site http://www.vastgoedplatform.be Als u huurder bent in een sociale woning heeft u bepaalde (koop-) rechten… Succes! H

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld