Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, mei 12, 2010 17:59 - Geen reacties

Omstreden decreet ‘wonen in eigen streek’ aangepast

12
mei2010

De Vlaamse meerderheidspartijen spa, CD&V en N-VA hebben een voorstel van decreet ingediend dat het Vlaamse Grond- en Pandendecreet wijzigt. Het voorstel is bedoeld om de onduidelijkheid rond het principe van ‘wonen in eigen streek’ in het decreet weg te werken.

Het principe ‘wonen in eigen streek’ voorziet dat in een aantal gemeenten de kandidaat-kopers een band moeten kunnen aantonen met de betrokken gemeente. Die regel geldt in 69 Vlaamse gemeenten, onder meer in de rand rond Brussel, aan de kust en in de regio rond Antwerpen. De ‘band’ met de gemeente wordt omschreven als: mensen die 6 jaar in de gemeente wonen, of er minstens halftijds werken, of een maatschappelijke, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

De voorbije maanden doken verschillende problemen op met de regeling. Zo werd de regeling op sommige plaatsen ook toegepast bij de verkoop van reeds bestaande gronden en woningen, terwijl het in de geest van het decreet enkel bedoeld was voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden.

Onduidelijkheid
Maar het decreet vertoonde een lacune en de afgelopen weken werd getimmerd aan een reparatiedecreet. Indieners Michèle Hostekint (sp.a), Dirk De Kort (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) willen nu met een voorstel van decreet de bestaande onduidelijkheid wegwerken. Het voorstel voorziet dat de regel enkel van toepassing is op “woonuitbreidingsgebieden die nog ontwikkeld moeten worden”.

“Dit betekent dat de woonuitbreidingsgebieden waarvoor de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvergunning werd opgemaakt voor 22 september 2009 niet meer in aanmerking komen. Ook woningen die dateren van voor die datum vallen niet onder ‘wonen in eigen streek'”, zo legt Hostekint uit.

Enkel op woningen
Het voorstel van decreet wil ook een aantal andere onvolkomenheden wegwerken. Zo wordt bijvoorbeeld verduidelijkt dat de regeling enkel van toepassing kan zijn op woningen en niet op andere constructies.

Het voorstel van decreet gaat nu naar de bevoegde commissie. Hostekint rekent erop dat het voorstel nog voor het zomerreces door het parlement wordt goedgekeurd.

Bron: Het Laatste NieuwsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld