Vastgoedplatform

Nieuws Europa en Wereld - Gepost op dinsdag, mei 25, 2010 16:54 - Geen reacties

Kosten koper: In ieder land anders

25
mei2010

Bij de aanschaf van onroerend goed heeft u niet alleen te maken met de kosten voor de woning zelf. U moet ook belastingen en betrokken partijen betalen. Één van die partijen is de notaris. De rol en kosten van de notaris verschilt per land. In een aantal artikelen vertellen we meer over de notaris in verschillende landen. Deze week Oostenrijk en Italië.

Oostenrijk
De notaris of advocaat (=Treuhänder) zorgen in Oostenrijk voor de overdracht van het onroerend goed en inschrijven in het kadaster (= Grundbuch). Voor het kopen van bestaande bouw geldt dat als de verkoper en koper tot overeenstemming zijn gekomen een koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Na ondertekening gaat de overeenkomst naar de notaris (of een daartoe bevoegde advocaat) die ervoor zorg zal dragen dat de transactie in het kadaster wordt doorgevoerd. Bij de aanschaf van onroerend goed in Oostenrijk zijn de volgende kosten gemoeid:

 • 3,5% overdrachtsbelasting;
 • 1% registratiekosten (inschrijving in) kadaster (Grundbuch);
 • 1,2% over de hoogte van de hypothecaire inschrijving;
 • Makelaar: ca. 3% voor zowel koper als verkoper;
 • Advocaat/notaris ca. 3% – wettelijk vastgelegd tarief, maar kan hoger zijn afhankelijk van specifieke wensen of voorkomende problemen;
 • Overige kosten (o.a. legalisatie handtekeningen, €400), totaal ca. €600.

De percentages zijn afhankelijk van de koopsom en de locatie. De koper betaalt de koopsom op de derdenrekening (Anderkonto) van de advocaat of notaris en de verkoper krijgt pas het geld wanneer het onroerend goed op naam van de nieuwe eigenaar is ingeschreven in het kadaster. Van toepassing zijn bovendien extra kosten bij de vestiging van een hypotheek; vooral belastingen en kadasterkosten (2% bij elkaar) plus notariskosten en taxatiekosten.

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met een deskundige, bijvoorbeeld een fiscalist. Dit kan namelijk toch wel wat leed besparen. Veel voorkomend is fiscale problematiek met name bij de combinatie verhuur en privégebruik. Verder kan ook het erfrecht een rol spelen bij de aankoop, hetgeen bij de overeenkomst geregeld kan worden.
Bron: mr. Stephan Wijnkamp, Weinans & Wijnkamp Advocaten, advocaat zowel in Oostenrijk als Nederland

Italië
Het transport van woning en hypotheek zal plaatsvinden bij de notaris (notaio) waar de koper en verkoper beide aanwezig dienen te zijn. Zonder tussenkomst van de notaris is het niet mogelijk onroerend goed over te dragen. De notaris is onpartijdig. De notaris vertegenwoordigt de koper noch de verkoper, maar de Italiaanse staat. Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat alle belastingen, die te maken hebben met onroerendgoedtransacties, daadwerkelijk afgedragen worden. De notaris speelt een grote rol bij de voorbereiding van de eigendomsoverdracht. Hij controleert in het onroerendgoedregister (catastro) of de verkoper als eigenaar staat ingeschreven, wanneer het onroerend goed gebouwd is en of het verbouwd is. Als alles in orde is, stelt de notaris de transportakte op (atto di compravendita). De notaris is verantwoordelijk voor de registratie van onroerendgoedtransacties in het onroerendgoedregister op naam van de nieuwe eigenaar.

De totale bedrag dat aan de notaris betaald wordt omvat:

 • heffingen en belastingen;
 • honorarium van de notaris;
 • Btw (20 procent over het honorarium).

Transport
Het grootste deel van de vergoeding aan de notaris wordt in beslag genomen door de belastingen die de notaris voor zijn cliënt aan de staat betaalt. Na het transport (rogito) moet de notaris ervoor zorgen dat de koopakte zo spoedig mogelijk geregistreerd wordt, dat het onroerend goed in het onroerendgoedregister op naam van de koper overgeschreven wordt en dat aan het kadaster mededeling gedaan wordt van de overdracht. Bij alle drie de handelingen dient de notaris namens de koper belasting te betalen. De registratiebelasting (imposta di registro), hypotheekbelasting (imposta ipotecaria) en kadastrale belasting (imposta catastale) vormen tezamen de overdrachtsbelasting. Deze worden geheven over de prijs die in de transportakte is vermeld.

 • Imposta di registro: Er wordt 7% geheven over de koopsom van de gebouwen die in het “kadaster voor gebouwen” zijn vermeld en 15% over de koopsom van terreinen en agrarische gebouwen die op het moment van overschrijving van de koopakte in het “kadaster voor terreinen” zijn vermeld;
 • Imposta Ipotecaria: 2 procent;
 • Imposta catastale: De kadastrale belasting is bij kooptransacties steeds gelijk aan 1% van de koopsom.

De totale overdrachtsbelasting bedraagt dan:

 • In het geval van een eerste huis (prima-casaregeling) 3%
 • Eerste huis dat in de luxe klasse A7 valt 10%
 • Tweede huis 10%
 • Bouwterrein 10%

Het honorarium voor de notaris zelf bedraagt tussen de 1,5 en 2 procent van de aankoopwaarde van de woning. De honoraria van notarissen kunnen uiteenlopen.

Met dank aan Pascal Willems, Cuneo Juridisch Advies?

Bron: Mondi.nlReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld