Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, augustus 24, 2009 15:20 - Geen reacties

Klacht Voka door Vlaams minister Philippe Muyters zelf voorbereid

24
aug2009

In februari 2009 keurde de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement het decreet op het Vlaamse grond- en pandenbeleid goed. Het moet zorgen voor meer betaalbare woningen. Concreet is het de bedoeling dat er tegen 2020 zowat 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bij komen. Hiervoor zal elke nieuwe verkaveling op appartementsblok voortaan een deel sociale woningen móeten bevatten. Voor de bouw van al die woningen rekent de overheid voor het eerst ook op de privésector, om zo een einde te maken aan het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen.

Het decreet, dat op 1 september in werking treedt, botst op veel weerstand. De Actiegroep Woningbouwers en Verkavelaars vreest dat de verplichting om een deel sociale woningen te bouwen, de prijs van de overige woningen zal opdrijven. Dat zal de bouwactiviteit vertragen en tot jobverlies leiden. Ook werkgeversorganisatie Voka heeft zich altijd al gekant tegen het Grond- en Pandendecreet. Uit een intern document dat de redactie kon inkijken,blijkt dat zij op 2 september met verschillende leden samenkomt om de opstart van een juridische procedure tegen de nieuwe regelgeving verder te bespreken. Twee advocatenkantoren hebben in opdracht van Voka het decreet ‘diepgaand geanalyseerd’. Kostprijs hiervoor was 40.000 euro. Op basis van deze analyse zou bij het Grondwettelijk Hof beroep worden aangetekend. Al 25 bedrijven zijn bereid om voor de juridische kosten – die tussen de 100.000 en de 150.000 euro zouden liggen – op te draaien.

Wat de rechtsgang extra pikant maakt, is dat het plan ervoor is opgestart onder N-VA’er Philippe Muyters, toen afgevaardigd bestuurder van Voka en nu Vlaams minister van onder meer Ruimtelijke Ordening. Het Grond- en Pandendecreet valt onder zijn bevoegdheid.

Bron: Gazet van AntwerpenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld