Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op vrijdag, juni 25, 2010 17:09 - Geen reacties

Instroom jongeren bouw- en infrasector stagneert

25
jun2010

Het aantal werknemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw is het eerste kwartaal van 2010 gedaald met bijna 3.500. In de gespecialiseerde aannemerij en de infra is deze afname veel minder sterk. Voor alle drie branches geldt echter dat de grootste daling zich aftekent bij de jonge instroom.

Het aantal werknemers jonger dan 20 jaar is met eenderde tot bijna de helft afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsmarkt 1e kwartaal 2010 die in opdracht van Fundeon is gemaakt. In vergelijking met een jaar eerder is het totaal aantal leerlingen in de bouw- en infraopleidingen in het mbo eind maart gedaald met 1.136 leerlingen tot 14.090 leerlingen. Fundeon waarschuwt bouw- en infrabedrijven dat door deze verminderde instroom, de vergrijzing de komende jaren nog harder zal toeslaan. Verwacht wordt dat vanaf 2012 de bouwproductie – en daarmee de werkgelegenheid – toeneemt. De uitstroom van ouderen kan met het huidige aantal leerlingen in opleiding niet worden opgevangen met gekwalificeerde werknemers.

Sectoraal spant de bouw- en infrasector zich volop in om het aantal leerlingen op peil te houden, onder meer via het anticyclisch opleidingsplan Bouw Door Leer Verder! en de instroomcampagne The Skyline is Yours. Maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van individuele werkgevers om voldoende ruimte te bieden aan leerlingen en stagiairs, benadrukt de algemeen directeur van Fundeon, Sander van Bodegraven. ”Met bijdragen vanuit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid (O&O-fonds) doet de sector wat het kan om het opleiden van jongeren aantrekkelijk te maken. Er zijn subsidieregelingen als tegemoetkoming van de loonkosten van leerlingen en via Bouw Door Leer Verder! kunnen alle bedrijven die leerlingen een leerbaan bieden, een kwaliteitsslag maken binnen hun bedrijf. Het is aan bedrijven om daar gebruik van te maken. En het is aan werkgevers om te beseffen dat alleen wanneer zij nu jongeren de kans geven om een opleiding te volgen, zij straks voldoende goede werknemers hebben om de bouw- en infrawerkzaamheden uit te voeren.”

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld