Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op dinsdag, januari 12, 2010 17:54 - Geen reacties

Heijmans: Goed gesteld voor een lastig jaar

Tags:
12
jan2010

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van vandaag 11 januari sprak bestuursvoorzitter Rob van Gelder te verwachten dat 2010 een lastig jaar gaat worden: “Onze markten zullen zich in 2010 nog niet herstellen”. De bestuursvoorzitter gaf aan dat Heijmans rigoureus de bakens had verzet en daarbij “in 2009 de tering naar de nering van 2010” had gezet.

Voor 2010 zei hij voor Heijmans een jaar te verwachten waarbij de omzet verder zal teruglopen, de bedrijfsresultaten bescheiden doch positief zullen zijn en de schuldpositie verder verminderd kan worden.

Heijmans schrapte in 2009 1.300 arbeidsplaatsen, versterkte middels een claimemissie de vermogenspositie met € 100 mln en besloot qua strategie zich voornamelijk te richten op de Nederlandse markt.

Heijmans maakte tevens een aantal voorgenomen bestuursmutaties bekend.

Raad van Bestuur / Concerndirectie
De huidige vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Gerrit Witzel (58), zal per 28 april 2010, de heer Rob van Gelder (64) als voorzitter opvolgen. Rob van Gelder gaat, zoals in 2008 afgesproken, in 2010 met pensioen.

De Raad van Commissarissen is voornemens de heer Bert van der Els (55) tot lid van de Raad van Bestuur te benoemen. Bert van der Els is thans lid van de Concerndirectie.

De Raad van Bestuur zal dan bestaan uit: Gerrit Witzel (voorzitter), Bert van der Els (vice-voorzitter) en Mark van den Biggelaar (CFO).

De heer Jan Kleijn wordt per 1 mei aanstaande lid van de Concerndirectie en zal daarbij de positie van Bert van der Els overnemen. Jan Kleijn is thans directeur Woningbouw.

Alsdan zal, naast de hiervoor vermelde leden van de Raad van Bestuur, de Concerndirectie bestaan uit de heren Ton Hillen (Vastgoed en Woningbouw) en Jan Kleijn (Utiliteitsbouw en Techniek).

Raad van Commissarissen
Overeenkomstig het rooster van aftreden zal de heer Hans Bartelds (commissaris van Heijmans N.V. sinds mei 1994) per 28 april aanstaande als commissaris van Heijmans N.V. aftreden. Hans Bartelds is niet hernoembaar. De Raad van Commissarissen stelt twee vacatures open en zal in de AVA van 28 april aanstaande op voordracht van de COR, in het kader van het versterkt aanbevelingsrecht, mevrouw Pamela Boumeester als commissaris voordragen, voor benoeming per 28 april aanstaande, alsmede Rob van Gelder voordragen voor benoeming tot commissaris per 1 juli 2010.

Jaarcijfers
De Raad van Bestuur heeft besloten de datum van de presentatie van de jaarcijfers 2009 twee weken te vervroegen van 25 maart aanstaande naar 11 maart aanstaande. Het jaarverslag zal in de tweede helft van maart verschijnen.

Bron: HeijmansReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld