Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, februari 19, 2010 16:51 - Geen reacties

‘Groene vingers’ in masterplan Overpelt Zuid

19
feb2010

Eind vorige maand heeft de Werkgroep Stedenbouw van projectontwikkelaar Matexi in opdracht van de gemeente Overpelt zijn masterplan voor het woongebied Overpelt Zuid voorgesteld in het cultuurcentrum Palethe. Zowat 150 belangstellenden konden vaststellen dat autoluwheid en veilig fietsverkeer centraal staan in het plan dat op een gefaseerde manier 468 kwaliteitsvolle woningen wil ontwikkelen. Als de provincie haar principieel akkoord geeft, kan een verkavelingsaanvraag worden ingediend voor de eerste fase.

De ontwerpers voorzien een gevarieerd aanbod aan appartementen en huizen: zorgwoningen, sociale woningen, tweegevelwoningen op woonerven, geschakelde woningen en waterwoningen die uitkijken op één van de waterpartijen in de ‘groene vingers’. Het projectgebied is doorspekt met groenpartijen en parkjes die de leefkwaliteit verhogen.

Om de mobiliteit en de verkeersafwikkeling van het nieuwe woongebied optimaal te laten verlopen, hebben de ontwerpers drie fietsroutes uitgetekend waar geen autoverkeer mogelijk is. Deze drie fietsroutes verdelen het projectgebied in drie delen en verhinderen sluikverkeer door de buurt.

Zone 30

Het ontwerp bestaat uit 3 lussen: twee kleinere lussen worden afgewikkeld op de Willem II-straat, een grote lus sluit aan op de Rietstraat. Deze drie lussen worden gescheiden door assen voor traag verkeer: fietsers en voetgangers kunnen zo ongestoord het projectgebied doorkruisen en via de Boelenstraat de Ringlaan bereiken. Daar krijgen fietsers een veilig oversteekpunt. Het hele gebied wordt ingericht als zone 30.

Rotonde

De bestaande rotonde aan Dorpstraat zal vanaf de Willem II-straat niet meer bereikbaar zijn omdat het verkeer daar rechts moet afslaan. Een voor auto’s niet te kruisen middenberm leidt naar een nieuwe rotonde aan de Rietstraat. Het fietsverkeer dat vandaag de bestaande rotonde gebruikt om de Ringlaan over te steken, zal gekanaliseerd worden naar een veilige fietsoversteek aan de Boelenstraat.

Groen

Zoals gevraagd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan trekken ‘groene vingers’ het ontwerp binnen zodat de relatie met het zuidelijk gelegen open landschap versterkt. De ‘groene vingers’ ondersteunen ook de fietsrelaties. Het groenontwerp houdt rekening met enkele bestaande bomen door hen een centrale plaats te geven en er zichtassen naartoe te leiden. In het gebied vormt zich een groen hart, waar een speeltuin op wijkniveau wordt ingericht.

Waterbuffering en -infiltratie

De waterafvoer van het projectgebied wordt niet gekoppeld aan het bestaande rioleringsstelsel van de Willem II-straat en de Rietstraat, maar verloopt via een apart, gescheiden stelsel. Binnen de groenstructuur worden verschillende ingrepen gedaan om het regenwater vertraagd af te voeren met een buffersysteem. Een grachtenstelsel waarbij infiltratie mogelijk is, verbindt de verschillende buffers.

Charrette

De ontwerpers van het masterplan zaten vier dagen samen tijdens een ‘charrette’ om Overpelt Zuid tot een kwalitatieve woonbuurt te ontwikkelen. Zij kregen daarbij ’s avonds geregeld inbreng van omwonenden die over de schouders van de ontwerpers konden meekijken. Een ‘charrette’ is een denkoefening van ontwerpers, stedenbouwkundigen, landschaps- en mobiliteitsdeskundigen die ter plaatse en in overleg met alle betrokkenen, ook omwonenden, een samenhangend en uitvoerbaar masterplan op papier zetten.

In april 2009 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Overpelt definitief goedgekeurd. Het GRS duidt de zone Overpelt Zuid aan als ‘randstedelijk woongebied’. Deze zone bestaat uit de vroegere locatie van de Swedish Match-fabriek en de woonuitbreidingsgebieden langs de Willem II-straat en de Kattestraat. Het GRS bepaalt dat op korte termijn gestart kan worden met de ontwikkeling van het gebied en het legt een woondichtheid van 25 woningen per hectare op. Op 19,2 ha betekent dit een bijkomend woningaanbod van zowat 468 woningen.

Bron: MatexiReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld