Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, november 3, 2010 10:19 - Geen reacties

Gratis elektriciteit voor Vlaamse gezinnen

03
nov2010

Eén op drie niet op de hoogte van jaarlijkse korting

Elke Vlaming heeft sinds 2003 recht op een beetje gratis elektriciteit. De verrekening gebeurt automatisch op je elektriciteitsfactuur. Bij jou niet? Tijd voor actie!

Elke huishoudelijke afnemer in Vlaanderen krijgt jaarlijks een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin. Hier bovenop komt nog eens 100 kWh per gezinslid dat in de woning gedomicilieerd is op 1 januari van dat jaar. Een gezin met vier personen krijgt dus 500 kWh gratis elektriciteit. Voor een alleenstande gaat het om 200 kWh. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh elektriciteit. Weet dat alle leveranciers dit moeten toekennen.
Opgelet: je krijgt geen gratis elektriciteit als het leveringscontract op naam van een onderneming staat.

Ook voor appartementen?

Wie in een appartement woont met maar één aansluiting op het net heeft eveneens recht op gratis elektriciteit. Ook hier weer geldt de voorwaarde dat de bewoners er gedomicilieerd moeten zijn. De syndicus of onderneming die het leveringscontract heeft gesloten voor dit gebouw rekent het financiële voordeel van de gratis kWh door aan de personen die gedomicilieerd zijn in het gebouw. Concreet gaat het om eenmaal 100 kWh voor het hele gebouw, vermeerderd met 100 kWh per gedomicilieerde bewoner. Dit principe geldt overigens ook voor rusthuisbewoners.

Verrekening

De verrekening gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die je van je elektriciteitsleverancier ontvangt vanaf 1 mei van het betrokken jaar. Je leverancier brengt op de eindafrekening een bedrag van je factuur in mindering dat gelijk is aan het aantal gratis kWh elektriciteit waarop je recht hebt. De hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs voor huishoudelijke afnemers in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar waarvoor je de gratis kWh ontvangt. De VREG berekent jaarlijks deze prijs.

Wij illustreren dit aan de hand van een voorbeeld met de cijfers van 2010. Een gezin van 4 personen krijgt op de eerste eindafrekening na 1 mei 2010, 500 kWh elektriciteit gratis voor het jaar 2010 voor een bedrag van 89,16 euro (500 kWh x 14,7386 eurocent/kWh x 1,21).

Geen gratis elektriciteit gekregen?

Geen of te weinig gratis elektriciteit gekregen? Mogelijk komt dat omdat de leverancier van je netbeheerder geen of verouderde gegevens heeft over je gezinssamenstelling. De netbeheerder baseert zich voor deze gegevens op het rijksregister. Het doorgeven hiervan vergt tijd en hierdoor kunnen bepaalde gegevens verouderd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een recente verhuizing.

Wie geen of te weinig gratis elektriciteit heeft ontvangen, neemt contact op met de leverancier die de elektriciteit leverde op 1 april van het betrokken jaar. Deze leverancier zal er voor zorgen dat je alsnog de ontbrekende elektriciteit krijgt waarop je recht hebt. Hij zal je eventueel vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot de gezinssamenstelling op 1 januari van het betrokken jaar. Dit moet je hem ondertekend terugbezorgen. Daarna moet hij je binnen een maand de ontbrekende gratis elektriciteit toekennen via een aparte creditnota of via een verrekening met de volgende factuur.

Wanneer je na het neerleggen van een schriftelijke klacht bij de leverancier, nog altijd geen gratis elektriciteit ontvangt, kan je klacht neerleggen bij de VREG.

Meer info: www.vreg.be

Bron: livios.beReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld