Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, juni 3, 2010 13:10 - Geen reacties

Europa tikt België op de vingers voor verlaagd btw-tarief in bouwsector

03
jun2010

Ons land moet binnen de twee maanden de wetgeving in verband met de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 procent op  bepaalde leveringen van woningen of bepaalde werken in onroerende staat wijzigen. Dat heeft de Europese Commissie donderdag geëist.

In de Europese btw-richtlijn is een lijst van goederen en diensten  opgenomen waarop het verlaagde tarief van zes procent mag worden toegepast. Daaronder valt de “levering, bouw, renovatie en verbouwing van in het kader van het sociaal beleid verstrekte huisvesting”.

België past het verlaagde tarief toe op een eerste schijf van 50.000 euro, maar dat gebeurt niet in het kader van “sociaal beleid”. Door die algemene strekking valt de maatregel volgens de Commissie dan ook niet onder de Europese richtlijn.

“De drempel van 50.000 euro die in de Belgische wetgeving wordt
vermeld, bewerkstelligt namelijk niet dat er een onderscheid wordt  gemaakt tussen woningen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt, en woningen waarvoor het normale tarief van 21 procent geldt”, luidt het in een mededeling van de Commissie 

De Commissie is bovendien van oordeel dat een maatstaf van heffing niet “kunstmatig” kan worden opgesplitst om het belastbare bedrag vervolgens ten dele naar een verlaagd en ten dele naar een normaal btw-tarief te belasten.

Bron: TrendsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld