Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, april 29, 2010 15:18 - Geen reacties

Een toekomstvisie voor kasteel Ravenhof te Stabroek

29
apr2010

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ravenhof’. Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen is tevreden dat door dit RUP voor het kasteeldomein Ravenhof, gelegen in het noorden van Stabroek, eindelijk een toekomstvisie kan uitgewerkt worden.

‘Het kasteeldomein is gelegen in een cultuurhistorisch waardevolle zone en wordt momenteel gebruikt voor culturele en recreatieve activiteiten’, aldus Koen Helsen (open vld). ‘Het koetshuis doet dienst als café-restaurant. Door al deze activiteiten is er veelal een tekort aan parking’.

Kasteel
Het hoofdgebouw van het kasteel wordt het zwaartepunt van de activiteiten. Al de activiteiten zullen in eerste instantie in dit gebouw moeten georganiseerd worden. De twee zijvleugels zullen een ondersteunende functie hebben. Daar wordt gedacht aan toeristische verblijfsaccommodatie voor maximum 30 personen, sanitair, opslagruimte, een dagcentrum of toeristische infrastructuur zoals een VVV. Ook twee conciërgewoningen behoren tot de mogelijkheden.

Beschermd kasteeldomein
In 1979 werd het domein met een spoedprocedure beschermd, waardoor niet duidelijk opgelijst werd welke elementen aan de grondslag lagen van de bescherming van het monument. Het gemeentebestuur opteert er daarom voor om het hoofdgebouw integraal in zijn huidige vorm te behouden. De bijgebouwen, die door het slechte onderhoud geen fraai beeld bezorgen aan de site, zullen heropgebouwd worden met behoud van de onderlinge samenhang. Er wordt ook duidelijk gesteld dat de werken moeten gebeuren binnen dezelfde zone en dat de erfgoedwaarde ongeschonden moet blijven of verhoogd moet worden.

Het Koetshuis blijft behouden als horecazaak. Er kan eventueel onderzocht worden of het buitenterras beperkt kan uitgebreid worden.

Parkeergelegenheid
Door de hoofdtoegang ter verplaatsen van de AC Swinnesstraat naar de Kasteeldreef, kunnen de auto’s nog voor ze het domein binnenrijden, naar de parking worden afgeleid. Er werd gekozen voor een permanente parking die aansluit bij de Kasteeldreef en een overloopparking die aansluit bij de AC Swinnesstraat. Er zal hier plaats zijn voor 185 auto’s en 2 autobussen. De bestaande parking aan de rotonde achter het kasteel wordt op termijn verboden voor bezoekers en zal enkel toegankelijk zijn voor mindervaliden en dienstvoertuigen.

Voor de fietsers wordt er aansluitend bij de achterzijde van het kasteeldomein, aan het koetshuis en de zijvleugels, ruimte voorzien voor een fietsenstalling met een capaciteit van ca. 300 fietsen.

‘Een ruimtelijk uitvoeringsplan met een duidelijke visie’, besluit Koen Helsen. ‘Behoud van het waardevol cultuurhistorisch patrimonium, ruimte voor het sociaal gebeuren en voor recreatie’.

Bron: Provincie AntwerpenReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld