Vastgoedplatform

Nieuws Europa en Wereld - Gepost op vrijdag, juni 25, 2010 17:22 - Geen reacties

Duurzaamheid: hype of onontbeerlijk?

25
jun2010

Tegenwoordig probeert iedereen zich te profileren als duurzaam. Maar welke rol speelt duurzaamheid in het aankoopproces? Is het iets waar men niet aan ontkomt of is duurzaamheid een aspect waar iedereen de mond vol van heeft, maar vervolgens niets mee doet, oftewel een hype? Dit artikel geeft antwoord op de vraag hoe belangrijk de verschillende marktpartijen duurzaamheid in hun aankoopproces van materiaal, merk en aankoopplaats vinden. Belangrijker echter om te weten: als u het antwoord weet, hoe gaat u er vervolgens marketingtechnisch mee om?

Om gelijk met de deur in huis te vallen: duurzaamheid speelt in de bouw- en installatiesector een zeer belangrijke rol bij de keuze voor het te gebruiken/voor te schrijven materiaal. Vooral onder architecten en installateurs is dit het geval. In de keuze voor een bepaald merk of de aankoopplaats is de rol van duurzaamheid minder sterk, maar zeker aanwezig. Maar hoe ga je hier vervolgens in je marketing mee om?

Duurzaamheid sterk van invloed op materiaalkeuze

Er is nagegaan welke rol duurzaamheid speelt voor een drietal aspecten, te weten: materiaalkeuze, merkkeuze en de keuze voor de aankoopplaats. In totaal vindt vier op de vijf personen (79%) werkzaam in de bouw- en installatiewereld duurzame materialen belangrijk. Een derde (33%) van alle partijen geeft zelfs aan dat duurzaamheid een zeer belangrijke rol speelt in de keuze voor het materiaal. De rol van duurzaamheid is bij de keuze voor een merk of aankoopplaats ook niet te verwaarlozen. Zo speelt duurzaamheid bij bijna de helft (44%) een (zeer) belangrijke rol als men een merk moet kiezen. Bij de keuze voor een aankoopplaats zegt 34% duurzaamheid een belangrijk aspect te vinden.

Architecten en installateurs hechten meeste belang aan duurzaamheid in materiaalkeuze

Vooral architecten en installateurs hechten veel belang aan de rol van duurzaamheid in de materiaalkeuze, gezien het feit dat respectievelijk 85% en 82% aangeeft dit (zeer) belangrijk te vinden. Verder valt onder afbouwers op, dat bijna de helft (47%) duurzaamheid zeer belangrijk vindt in de materiaalkeuze. Bovendien geeft meer dan de helft van deze partij (54%) aan dat de rol van duurzaamheid (zeer) belangrijk is in hun merkkeuze. Ook voor bijna de helft van de klusbedrijven (48%) en aannemers GWW (47%) is duurzaamheid een (zeer) belangrijk aspect om in overweging te nemen bij de keuze voor een merk.

Wat betekent dit nu concreet?

Duurzaamheid is een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit de sector. Vanuit de regulerende hoek worden er steeds strengere EPC normen vastgesteld en komt AgentschapNL (voorheen SenterNovem) met duurzaamheidscriteria. Overheden willen duurzaam inkopen en streven naar een CO2 neutrale omgeving. Opdrachtgevers (corporaties, projectontwikkelaars en beleggers) en het bedrijfsleven gaan steeds meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij duurzaamheid een belangrijk speerpunt vormt. Toch zijn hier nog veel stappen te maken. Uit een eerder verschenen bericht bleek dat de bouw- en installatiesector zichzelf met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,3 (installatiesector: 6,6 en ruw- en afbouwsector: 6,2) niet erg duurzaam vindt.

Er liggen dus grote kansen voor toeleveranciers van bouw- en isolatiematerialen, omdat alle betrokken partijen van voorschrijvers tot verwerkers duurzaamheid in hun keuzeproces erg belangrijk vinden. Het is belangrijk voor de toeleverende industrie, die nu in zwaar weer verkeert, om zich te profileren. De eerste stap is het aantonen dat het materiaal duurzaam is (claimen is niet voldoende). Echter, in sterk concurrerende markten waarbij het basismateriaal veelal hetzelfde is of dezelfde eigenschappen bevat, valt het onderscheidend vermogen al grotendeels weg. De volgende te bewandelen stap is aantonen dat het merk duurzaam is. Dit betekent dat naast het gebruik van duurzame materialen – wat een randvoorwaarde blijkt te zijn – alles wat met het merk en het bedrijf te maken heeft ook duurzaam moet zijn (bijvoorbeeld productieproces, wagenpark, reclame-uitingen, aandacht voor de directe omgeving (milieu- en geluidsoverlast), aandacht voor het personeel, etc.). Kortom, de tijd is rijp voor leveranciers uit de bouw- en installatiesector om zich duurzaam te gaan profileren en positioneren.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld