Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, maart 24, 2010 16:52 - Geen reacties

Bouwproblemen voorkomen beter dan achteraf rechtzetten

24
mrt2010

Red-Mijn-Huis, dat vanavond start op VTM, helpt door bouwblunders getroffen families met de heropbouw van hun woning. Bouwunie raadt de (ver)bouwer al langer aan om niet met de eerste de beste in zee te gaan en geeft concrete tips om een goede aannemer-vakman te herkennen. Wie problemen wil vermijden, kiest zo best een vakman die aan zijn herkenbaarheid werkt en van bij het eerste gesprek met de (ver)bouwer advies geeft over de technische kant van het project én over de financiële en fiscale voordelen die de klant eventueel kan genieten. Een goed contract met duidelijke afspraken over prijzen en uitvoeringstermijnen kan ook veel ongenoegen voorkomen. Tot slot blijft een open en eerlijke communicatie noodzakelijk om het bouwproces tot een goed einde te brengen.

Hoe herken je een goede aannemer? Bouwunie geeft de (ver)bouwer enkele nuttige tips. Eerste advies: kies een vakman. Dit sluit van meet af aan heel wat risico’s op ontevredenheid uit. Een vakman werkt in eerste instantie aan zijn herkenbaarheid. Informatie over het bedrijf en zijn activiteiten is terug te vinden in reclame, op de offerte, de factuur, de camionettes, de visitekaartjes, … Het in zee gaan met een geregistreerde aannemer waarborgt dat de aannemer zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt (check via FOD Financiën, tel. 02 572 57 57). Al van bij het eerste gesprek zal de (ver)bouwer ervaren dat een goede vakman advies geeft. Over de technische kant van de opdracht, maar ook over financiële en fiscale voordelen zoals bv. over premies, het verlaagde BTW-tarief en de energiebesparende maatregelen. Een vakman is niet bang van kritische vragen. Tot slot nog dit: kwaliteit heeft zijn prijs. (Ver)bouwers kunnen aannemers met minder goede bedoelingen snel herkennen aan hun abnormaal lage prijzen, bedoeld om de prijsbewuste klant gemakkelijker over de streep te trekken.

Essentieel om het bouwen aangenaam en vlot te laten verlopen, is een goed contract. Goede contracten kennen een evenwicht in de rechten en plichten van zowel aannemer als klant. Problemen voorkomen, staat centraal. Bouwunie wijst op het belang van afspraken rond de prijs en de uitvoeringstermijn, het schriftelijk overeenkomen van meerwerken (met ook hier duidelijke afspraken rond de prijs en het verlengen van de uitvoeringstermijn) en het belang van voldoende gedetailleerde en duidelijke lastenboeken, aan te leveren door de architect. Kortom, zoweel mogelijk factoren op voorhand afspreken en schriftelijk vastleggen, geeft minder discussies achteraf.

Dat er al eens discussies zijn, leidt geen twijfel. Betwistingen gaan vooral over een combinatie van de prijs en de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Bouwunie breekt alvast een lans voor de Verzoeningscommissie Bouw (www.bouwverzoening.be). Vandaag doen aannemers en (ver)bouwers nog te weinig beroep op de commissie om technische geschillen uit te klaren. De Verzoeningscommissie duidt een deskundige aan die de partijen tracht te verzoenen. Deze werkwijze is heel wat sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Bouwunie geeft 10 budgettips om bouwen betaalbaar te houden of te maken

  1. Besef dat het budget in grote mate afhangt van de grootte van het gebouw en de gekozen materialen.
  2. Probeer de breedte van overspanningen te beperken tot 5,5 meter. Grotere afstanden vragen zwaardere (en dus duurdere) welfsels en draagbalken.
  3. Bouw eenvoudig. Complexe bouwsels zijn duurder.
  4. Zorg voor een doordachte en kostenbesparende indeling.
  5. Vraag de aannemer naar (goedkopere) alternatieven.
  6. Vraag het advies van aannemer of architect voor je bouwgrond koopt. Soms zijn dure funderingssupplementen nodig.
  7. Kies voor een duidelijke prijszetting in contracten. Laat de aannemer regelmatig een overzicht bezorgen van gepresteerde uren en gebruikte materialen.
  8. Wijzig niet onnodig de plannen. Wijzigingen hebben impact op uitvoeringstermijn en prijs.
  9. Denk op lange termijn. Bepaalde materialen zijn duurder maar bieden op termijn financieel voordeel.
  10. Ga niet voor de eerste en goedkoopste offerte die je ontvangt en laat in de offerte duidelijk opnemen wat in de prijs is inbegrepen.

Bron: BouwunieReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld