Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, maart 15, 2010 20:23 - Geen reacties

BIV waakt over toepassing plichtenleer

15
mrt2010

Het BIV waakt actief over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer. De vele procedures die het BIV hieromtrent aanspande getuigen hiervan. Twee recente gevallen werden in de jongste BIV-news gemeld.

Hof van Beroep te Antwerpen: illegale uitoefening

Geïntimeerden, vennootschap X en haar zaakvoerder, pretenderen dat zij geen vastgoedactiviteiten stellen. Uit de statuten, de website, de verkoopsovereenkomsten, etc. blijkt echter voldoende duidelijk dat de daden die zij stellen wel degelijk vastgoedactiviteiten uitmaken.

Geïntimeerden beschikken evenwel niet over de nodige BIV-erkenning om vastgoedactiviteiten te kunnen stellen of de titel van vastgoedmakelaar te kunnen voeren. Een dergelijke manier van werken houdt aldus een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken in.

Bijgevolg wordt hen verboden dergelijke activiteiten te stellen totdat zij zich in regel stellen en dit onder verbeurte van een dwangsom.

Geïntimeerden worden tevens veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten in dit dossier.

Rechtbank van koophandel Luik: naamslening

Tegen X werd voorheen door de rechtbank van koophandel reeds een verbod uitgesproken om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen op. X laat derhalve het beheer van zijn vennootschappen over aan zijn partner (die evenmin over de BIV-erkenning beschikt) en laat zich tevens bijstaan door twee BIV-makelaars.

Bij gerechtsdeurwaardersexploot werd echter vastgesteld dat X en zijn partner de feitelijke vastgoedactiviteiten stellen. De twee erkende makelaars leenden dus enkel hun erkenning aan de vennootschap van beiden.

De rechtbank van Koophandel legt een vordering tot staking van de activiteiten van op onder verbeurte van een dwangsom van 4000 euro per dag en per inbreuk.

Beroep werd aangetekend maar het Hof bevestigde de uitspraak.

Bron en meer info : www.biv.beReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld