Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, maart 9, 2010 20:54 - Geen reacties

Wonen in Eigen Streek geldt enkel voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden

09
mrt2010

De voorwaarden van Wonen in Eigen Streek zijn niet van kracht voor bestaande woningen in woonuitbreidingsgebied. Ze gelden enkel voor nieuw te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden. Het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat deze regels oplegt, zal in die zin aangepast worden. Tot deze conclusie kwam een brede meerderheid in het Vlaams parlement tijdens de plenaire vergadering op woensdag 3 maart jl.

Wonen in Eigen Streek is een van de instrumenten uit het Grond- en Pandendecreet om betaalbaar wonen te bevorderen. Een van de voorwaarden bepaalt dat mensen die een woning of een bouwperceel willen kopen in woonuitbreidingsgebied, een band moeten aantonen met de gemeente. Deze regel geldt in 69 Vlaamse gemeenten, onder meer in de rand rond Brussel, maar ook in de grensstreek met Nederland en aan de kust. De meeste partijen erkenden tijdens de bespreking in het Vlaams parlement dat het nooit de bedoeling was dat deze voorwaarden ook van kracht zouden zijn voor bestaande woningen.

“De CD&V en bij uitbreiding een brede meerderheid in het parlement engageert zich dan ook om dit in het decreet recht te zetten. Concreet betekent dit dat wij volledig achter de doelstellingen van Wonen in Eigen Streek blijven staan. Er zal echter toegevoegd worden dat deze bepalin-gen alleen gelden voor nieuw te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden. Ook in mijn eigen gemeente Brasschaat is Wonen in Eigen Streek van toepassing”, verduidelijkt Dirk de Kort.

In zijn tussenkomst in het Vlaams parlement sprak hij zijn tevredenheid uit over de verbintenis van minister Van den Bossche om deze tegen-strijdigheid weg te werken. Hij benadrukte tot slot dat de CD&V-fractie dit initiatief zeker zal ondersteunen.

Bron: parlementslid Dirk de KortReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld