Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, november 23, 2010 12:12 - Geen reacties

Wat verandert er op 1 december?

23
nov2010

Een overzicht van enkele nieuwe regelingen die ingaan op 1 december 2010.

Strengere regels voor consumentenkrediet

Vanaf 1 december gelden er strengere regels voor wie met zijn bankrekening in het rood wil gaan. Ook de regels voor het afsluiten van een krediet worden aangepast door de invoering van een Europese richtlijn over consumentenkredieten. De bedoeling is de consument beter te beschermen tegen overmatige schuldenlast.

Vandaag kunnen de meeste Belgen nog zonder problemen voor een periode van drie maanden in het rood gaan, voor een bedrag van maximaal 1.250 euro. Maar vanaf 1 december komen er strengere regels. Als het negatieve saldo na één maand nog niet aangezuiverd is, loopt de houder van de rekening het risico dat zijn rekening wordt geblokkeerd.

Wie langer dan een maand in het rood wil staan, zal voortaan bij de bank een nieuwe kredietovereenkomst moeten afsluiten. Het gaat dan vaak om een kredietopening, die pas kan worden toegekend nadat de kredietwaardigheid van de cliënt onderzocht is.

Een andere wijziging aan de regelgeving houdt in dat kredietverstrekkers hun klanten beter moeten informeren, onder meer door gebruik te maken van gestandaardiseerde informatiefiches. Dat maakt het voor de consument eenvoudiger om de voorwaarden van de verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Daarnaast krijgen mensen die een krediet hebben afgesloten vanaf 1 december twee weken de tijd om zich te bedenken. Tot nu toe bedroeg de bedenktijd een week.

Tot slot worden ook de regels over reclame op kredieten verstrengd. Het jaarlijkse kostenpercentage en het af te lossen bedrag moeten groter op de advertentie vermeld worden dan nu het geval is.

Minimumlevering aardgas voor arme gezinnen

Gezinnen die hun aardgas niet meer kunnen betalen, zullen vanaf 1 december kunnen terugvallen op een minimumlevering. Die maatregel moet ervoor zorgen dat mensen die zonder gas dreigen te vallen, toch door de winter worden geholpen.

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun commerciële energieleverancier komen bij de distributienetbeheerder terecht. Die treedt dan op als sociale leverancier. Als de gezinnen ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, wordt een oplaadbare budgetmeter geplaatst. Momenteel maken naar schatting 14.000 mensen gebruik van zo’n budgetmeter.

Geen vergunning meer nodig voor tuinhuis of zwembad

Voor bepaalde kleine constructies, zoals een tuinhuis of een zwembad, is vanaf 1 december in Vlaanderen geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Voor sommige constructies geldt nog een meldingsplicht, maar een groot deel kleinere werken hoeft voortaan vergund noch gemeld te worden.

Voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m2, zoals een garage of een veranda, zal voortaan een melding volstaan. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente, via een vast formulier.

Ook de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning en die evenmin gemeld moeten worden, is uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m2 (zoals carports, tuinhuisjes…) en niet-overdekte constructies van maximaal 80m2 (terras, zwembad, vijver, …).

Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeordening.be en www.rwo.be. Er is ook een brochure beschikbaar in de kiosken van gemeentehuizen en in postkantoren.

Europese diplomatieke dienst van start

De Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS), de diplomatieke dienst die hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Catherine Ashton moet ondersteunen, gaat op 1 december van start. De dienst moet het buitenlands beleid van de Europese Unie coherenter en slagvaardiger maken. De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van Britse Catherine Ashton. De Franse diplomaat Pierre Vimont wordt uitvoerend secretaris-generaal.

Eens het volledige personeelskader is ingevuld, zal de Europese diplomatieke dienst duizenden ambtenaren in Brussel en 136 Europese delegaties in de wereld groeperen. Het personeel zal voor 60 procent samengesteld zijn uit Europese ambtenaren en voor een derde uit diplomaten van de lidstaten.

Nieuwe etiketten op chemische stoffen

Uiterlijk op 1 december treedt in de Europese chemiebedrijven het nieuwe Globaal Harmonisatie Systeem (GHS) in werking. Die regeling houdt in dat chemische stoffen voortaan overal op dezelfde manier worden ingedeeld. Ook de gevaarsaanduidingen op de etiketten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe normen.

De nieuwe regeling is het gevolg van de Reach-wetgeving (registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën) rond chemische stoffen, die in 2006 werd goedgekeurd door het Europees parlement.

De huidige gevaarsaanduidingen met oranje achtergrond maken plaats voor afbeeldingen in een rode ruit. De nieuwe wet vereist bovendien minimale etiketafmetingen van de pictogrammen ten opzichte van de verpakkingsinhoud.

Bron: StandaardReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld