Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op zaterdag, mei 23, 2009 15:22 - Geen reacties

Vlaamse Rand kleurt steeds internationaler

23
mei2009

Vier op de tien gezinnen zijn Nederlandstalig

De Vlaamse Rand kleurt steeds internationaler en blijft onderhevig aan een sterke inwijking vanuit Brussel. Toch worden de maatregelen om het Nederlandstalige karakter te versterken, positief onthaald.

Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat slechts vier op de tien gezinnen met een pasgeboren kind thuis Nederlands spreken en dat zo’n 34procent Franstalig is. Toch moet worden opgepast met uitspraken over het taalgebruik, want er werden al jaren geen talentellingen meer gehouden. Uit een recent rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering, dat vrijdag werd voorgesteld door minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister Frank Vandenbroucke (SP.A), blijkt dat vooral jonge gezinnen met baby’s vanuit Brussel naar de randgemeenten verhuizen. Naast een sterke instroom kent de Rand ook een sterke uitstroom, vooral van startende gezinnen die uit de Rand verhuizen naar aanpalende gemeenten in Vlaanderen en Wallonië.

Ruim 40.000 inwoners zijn tussen 1997 en 2006 in de Rand komen wonen. De Rand verloor echter ook zo’n 28.000 inwoners die naar andere Belgische gemeenten zijn getrokken. Zeer opvallend is dat 11.000 van de 12.000 nieuwkomers de buitenlandse nationaliteit hebben, waardoor nu 11procent van de bevolking in de Rand de buitenlandse nationaliteit heeft. Het gaat vooral om Marokkanen, Fransen, Italianen, Congolezen, Polen en Portugezen.

Nieuwkomers vestigen zich steeds vaker in Asse en Dilbeek, maar ook de economische groeipolen van Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Sint-Pieters-Leeuw blijven zeer populair. Het rechtstreekse gevolg is dat bouwgrond in de Rand bijna de helft duurder is geworden dan in Vlaanderen en dat woonhuizen tot een derde meer kosten dan het Vlaams gemiddelde.

Daarom vraagt Vandenbroucke bijzondere aandacht voor de realisatie van 2.520 nieuwe sociale woningen, zoals voorgesteld in het grond- en pandendecreet. Dat decreet zegt ook dat nieuwe sociale woningen kunnen worden voorbehouden voor mensen die een band met Vlaanderen hebben.

‘Ik wil dat voor de Rand de richtdatum niet 2020 is, maar 2014. Dan moeten we weten waar elke extra woning komt’, zegt Vandenbroucke. In 2005 nam de Vlaamse regering een reeks maatregelen om het Nederlandstalige karakter van de Rand te versterken, de zogenaamde task force onder leiding van Lodewijk De Witte, de gouverneur van Vlaams-Brabant.

‘De initiatieven mogen niet stilvallen, daarom zal de task force Vlaamse Rand worden omgevormd tot het coördinatieplatform VSGB’, vervolgt Vandenbroucke. Naast extra middelen voor de woningbouw, gaf de task force ook meer geld om Nederlands voor anderstaligen te promoten. Denk maar aan de uitbreiding van basiseducatie voor anderstaligen, waar de wachtlijsten volledig zijn verdwenen dankzij een verdubbeling van het budget. Ook de basisscholen ontvangen meer middelen dan in 2004. Binnenkort zal de VDAB anderstalige werkzoekenden binnen de twee weken uitnodigen voor een gesprek over specifieke taalopleidingen. Vroeger duurde dit soms langer dan zes maanden.

Bron: Het NieuwsbladReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld