Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, november 26, 2009 15:21 - Geen reacties

Vastgoedmakelaars gaan in het offensief

26
nov2009

Luc Machon, de voorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), heeft zijn reorganisatieplannen toegelicht. Zoals eerder al aangekondigd, komt er naast de Nationale Raad, die bevoegd blijft voor onder meer de toegang tot het beroep en de plichtenleer, een Nederlandstalige Gemeenschapsraad en een Frans-Duitstalige Gemeenschapsraad. “Een ruime autonomie voor de beide raden wordt gekoppeld aan een sterk engagement tot samenwerking op federaal en Europees vlak”, zegt BIV voorzitter Machon. “De voogdijminister heeft evenwel het laatste woord over de wens van de sector.”

Een taskforce van het BIV heeft ook enkele voorstellen geformuleerd om het imago van het beroep van vastgoedmakelaar op te krikken. Zo wil het BIV de toegang tot het beroep anders organiseren. Luc Machon: “Vandaag is het zo dat priesters, beroepsofficieren en masters in de filosofie, gewoon op basis van hun diploma, toegang tot de stage en zo tot het beroep hebben. Daar hebben we niets op tegen, iedereen moet dit beroep kunnen aanvatten. Maar we willen wel tijdens die stage bijkomende vorming kunnen opleggen. Vorming die beroepsspecifiek is en die ontbreekt in het curriculum van de stagiair. Op die manier willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren.”

Het BIV wil ook sleutelen aan de tuchtprocedures. “Vandaag duurt het soms anderhalf tot zelfs twee jaar voor een klacht afgehandeld is”, zegt Luc Machon. “Dat moet sneller kunnen. En de transparantie moet beter. Een particulier moet weten wat er met zijn klacht gebeurt en wat de eventuele sanctie is voor de makelaar die buiten de lijntjes heeft gekleurd. En zijn enkele honderden klachten per jaar op een totaal van ongeveer 30 à 40.000 kooptransacties en een veelvoud van huurtransacties. Het is op die kleine minderheid van makelaars die het niet zo nauw nemen met de regels, dat heel onze sector wordt afgerekend. Daar moet het BIV zijn verantwoordelijkheid opnemen. Niet door met een corporatistische reflex in de verdediging te gaan, maar door in een grote openheid met de consument te communiceren.”

Bron: TrendsReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld