Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, oktober 22, 2009 11:43 - 6 Reacties

Senaat stuurt wet op mede-eigendom naar Raad van State

22
okt2009

De Senaatscommissie Justitie heeft woensdagmorgen aan de Raad van State een advies gevraagd over de nieuwe wet op de mede-eigendom, die de Kamer net voor ze met vakantie ging goedkeurde.

Volgens verslaggever Hugo Vandenberghe (CD&V) zijn er veel technisch-juridische punten in de nieuwe wet waarover eerst een advies moet komen, vooraleer de Senaat de wet goedkeurt. Daardoor zal de wet zeker niet voor het einde van dit jaar van kracht worden.
Meer rechten

België telt zo’n 1,2 miljoen appartementen, waarin een derde van de bevolking woont. In die appartementsblokken heeft iedere eigenaar delen van het gebouw gemeenschappelijk met de andere eigenaars (grond, muren, dak(goten), liften, de garage…).

Door de nieuwe wet krijgen die mede-eigenaars in appartementsblokken meer rechten tegenover hun syndicus, de syndicus wordt nog maar slechts voor drie jaar aangesteld en zijn mandaat kan niet meer stilzwijgend worden verlengd.

Het aantal volmachten om te stemmen wordt gevoelig beperkt, de syndicus moet een boekhouding opmaken en de beginselen van Corporate governance doen hun intrede in deze sector. Ook de kopers van appartementen worden beter ingelicht over de gemeenschappelijke kosten ervan.

Bron: Het Belang van Limburg6 Comments

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

desmet joel
jan 6, 2010 21:32

syndicusen doen alleen hetgeen veel opbrengt.naar de medeeigenaars word niet geluisterd .kleine onderhoudswerken worden niet uitgvoerd .alleen grote werken tellen

martin aelbrecht
okt 12, 2010 12:21

De grote hamvraag in deze wijziging: Hoe verloopt het met de kleine appartementsblokken
Is het wettelijk voorzien dat er een verplichting is om een algemene raad in leven te roepen? Hier bij ons is het momenteel een chaos. er is geen syndicus, géén gemandateerd medeëigenaar met alle gevolgen van dien! Zaken worden beslist en bedisseld zonder dat er eigenlijk een officiële algemene vergadering is geweest. (Men weigert zelfs te komen) Zodanig dat zelfs eigenaars menen op eigen houdje zaken te mogen wijzigen aan de bestemming van een gemeenschappelijk deel! Wie reageert hierop?
Wie heeft hier een democratische en duidelijke wetgeving voor die de zaken oplost?

HERMAN NOUWEN
feb 16, 2012 11:05

Geachte,
Wat met de lopende contracten van 5 jaar die op 01/09/2010 reeds in voege waren? Worden deze contracten automatisch tot 3 jaar herleid?
Bij voorbaat dank

syndicbeheer.be Gent
mrt 5, 2012 1:13

tav Joel Desmet
Heeft u er al eens over gesproken op de AV?
Indien uw ongenoegen blijft kunt u steeds een syndicus kiezen die beter aanleunt aan de eisen van de mede-eigenaars
G.Ortegat

syndicbeheer.be Gent
mrt 5, 2012 1:15

Tav Herman Nouwen
De huidige contracten hebben een maximum duurtijd van 3 jaar. dus alle contracten die na 1/9/2010 3jaar bereiken vervallen
mvg
G.Ortegat

syndicbeheer.be Gent
mrt 5, 2012 1:19

Tav Martin Aelbrecht.
Met 20% van de aandelen kan een AV bijeengeroepen worden door de syndicus
Een professionele syndicus heeft uiteraard het voordeel van onpartijdigheid.
Indien u geen gehoor krijgt of indien de huidige syndicus weigert de AV bijeen te roepen dan zal u zich moeten richten tot de vrederechter.
mvg
G Ortegat

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld